Χρονόμετρο

  Προκήρυξη κενών θέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην ΠΕ Καβάλας

  Δημοσιεύτηκε στις

   

   

  Η Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας ανακοινώνει προκήρυξη κενών θέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα των διαθέσιμων κενών θέσεων φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31-12-2021:

   

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

   

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
  Τοπική Κοινότητα Χαλκερού1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 
  Τοπική Κοινότητα Κορυφών1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Λιμνιών1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Παλαιάς Καβάλας1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Πολυνέρου1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ 
  Τοπική Κοινότητα Λεκάνης1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Διποτάμου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Κεχρόκαμπου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Πλαταμώνος1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
  Τοπική Κοινότητα Αβραμυλιάς1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Γέροντα1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Ερατεινού1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Ξεριά1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Παραδείσου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ 
  Τοπική Κοινότητα Χρυσόκαστρου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Κηπιών1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
  Τοπική Κοινότητα Μυρτόφυτου1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ 
  Τοπική Κοινότητα Μεσιάς1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Σιδηροχωρίου1 κενή θέση
  Τοπική Κοινότητα Μελισσοκομείου1 κενή θέση
    
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ 
  Τοπική Κοινότητα Γαληψού1 κενή θέση

   

  Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 2022 από 01-02-2022 έως και 15-02-2022,σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 64 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Β ́/22-12-2017) και τις διατάξεις του Π.Δ. 64/2018 (ΦΕΚ 124 /τΑ/11-07-2018).

   

  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ιδιοχείρως ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο γραφείο 361 της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας(Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 20 , 65403, Διοικητήριο-Καβάλα),τις εργάσιμες ημέρες από 09.00-15.00ή ηλεκτρονικά στην ηλεκ. δ/νση: dykavalas@pamth.gov.gr. Αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου εργασίας, ήτοι μετά την 15:00 ή σε ημέρα αργίας, πρωτοκολλώνται και τίθενται σε ισχύ την επόμενη εργάσιμη ημέρα.Επισημαίνεται ότι αποστολή αιτήσεων ή δικαιολογητικών με fax δεν γίνεται αποδεκτή, ενώ η κατάθεση δικαιολογητικών από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνον κατόπιν εξουσιοδότησης. Για την ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται υπόψη η ημέρα και ώρα παραλαβής από την Υπηρεσία μας και όχι η ημέρα αποστολής.

   

  Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να καταθέσειστην Υπηρεσία πρωτότυπα ή δεόντως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εάν δεν το έχει ήδη κάνει με την υποβολή της αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει και τίθεται στο αρχείο.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία, τους όρους και τα έντυπα της αιτήσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας–Θράκης τον παρακάτω σύνδεσμο:

  https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/politis/farmakeia#pe-kavalas

   

  Με Ε.Π

  ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

   

   

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – Δ/ΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.