Χρονόμετρο

  Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στη Δράμα οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.

  Δημοσιεύτηκε στις

    Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στη Δράμα οι συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης του νέου και του τρέχοντος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου.

  «Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πετύχαμε πολλά.

  Κι αυτό παρά τις απανωτές κρίσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως Περιφέρεια, ως χώρα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
  Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτελούν για την Περιφέρειά μας το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο που διαθέτουμε.
  Λειτουργούνως ανάχωμαστην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των πολλαπλών κρίσεων και ταυτόχρονα συμβάλλουνστην στήριξη της ανάπτυξης, στην ενίσχυση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας και στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου γιατην περιοχή μας.

  Τα επόμενα χρόνια έχουμε πολλή και σημαντική δουλειά για τους κατοίκους, για τις επιχειρήσεις και για τους νέους της Περιφέρειας μας.»
  Με αυτά τα λόγια άνοιξε τις εργασίες τωνΕπιτροπών Παρακολούθησης του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος, κατά τη διάρκειατων δύοτακτικών τους συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Δράματην Παρασκευή 30 Ιουνίου.
  Αρχικά πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κεντρικό θέμα την πρόβλεψη ολοκλήρωσης και τις τελευταίες τροποποιήσεις του.

  Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από έργα και δράσεις σεκρίσιμους τομείς παρέμβασης του ΕΣΠΑ, όπως η επιχειρηματικότητα, η έρευνα, η καινοτομία, η υγεία, η στήριξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων κ.ά., τα οποία, μαζί με τις επιτόπιες επισκέψεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη μέρα από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους Υπουργείων σε έργα πολιτισμού, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, ψηφιακών τεχνολογιών κ.ά., έδωσαν μια συνολική εικόνα της σημαντικής συμβολής του προγράμματος στην οικονομική ανάπτυξη και στην κάλυψη αναγκών της περιοχής.
  Ακολούθησε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, με βασικό θέμα την πρόοδο υλοποίησης και την περαιτέρω ενεργοποίησή του.

  Στο τέλος των δύο συνεδριάσεων,τα μέλη των Επιτροπών ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο ολοκλήρωσης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020και τον σχεδιασμό των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

  Στις συνεδριάσεις των δύο Επιτροπών Παρακολούθησης συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπρόσωποιτης Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ, μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.