Χρονόμετρο

  ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας νέων στην ψηφιακή οικονομία.

  Δημοσιεύτηκε στις

    Ξεκίνησε σήμερα, η υποβολή αιτήσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή στο «πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία για 3.900 ανέργους έως 29 ετών».

  Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (e-services).

  Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να δώσουν ως πάροχοι τη δυνατότητα σε νέους που έχουν καταρτιστεί στην ψηφιακή οικονομία να αποκτήσουν εμπειρία για έξι μήνες, 30 ώρες εβδομαδιαία.

  Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση απευθείας στους συμμετέχοντες.

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη δράση εντάσσονται επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (κύρια ή δευτερεύουσα) σε τομείς ψηφιακής οικονομίας. Λοιπές επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν, εάν ο ιδιοκτήτης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση πλήρους και εξαρτημένης εργασίας απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά σε σχετικό αντικείμενο.

   

  Οι επιχειρήσεις εντάσσονται ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

  Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 0 – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 1

  Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 1-3 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 2

  Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 4-9 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 3

  Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 10-19 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 4

  Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20-30 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 6

  Επιχειρήσεις με προσωπικό έως 31-50 άτομα – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 10

  Επιχειρήσεις με προσωπικό 50+ – Ανώτατος αριθμός ωφελουμένων: 25% του προσωπικού

   

  Οι διαθέσιμες θέσεις ανά περιοχή έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην μειώσει το προσωπικό της του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την αίτηση.

  Οι ωφελούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e- ΕΦΚΑ από τη ΔΥΠΑ.

  Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 14.935.120 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

  Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.dypa.gov.gr.


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.