Χρονόμετρο

  Κλείνει το λιμάνι ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ για τα τροχοφόρα – Σε ποιες περιπτώσεις θα γίνεται εξαίρεση

  Δημοσιεύτηκε στις

   

  Το ΔΣ της ΟΛΚ ΑΕ αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση του Κ/Λ Καβάλας, περί βελτίωσης της λειτουργικότητας και ασφάλειας χερσαίων εγκαταστάσεων Επιβατικού Λιμένα Καβάλας «Απόστολος Παύλος», που θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και περίφραξης που θα αποσκοπούν αφενός στην αποτροπή εισόδου, κυκλοφορίας και παραμονής στην λιμενική εγκατάσταση κάθε είδους οχήματος κατά τις ώρες που δεν πραγματοποιούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, αφετέρου στον σχεδιασμό και υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων τάξης και ασφάλειας κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που παρουσιάζεται αυξημένη διακίνηση επιβατών και οχημάτων. Για την υλοποίηση της πρότασης θα χρησιμοποιηθούν τμήματα περιφράξεων που είχαν αποξυλωθεί στο παρελθόν και οι εργασίες θα γίνουν από συνεργαζόμενα συνεργεία. Τα σημεία παρεμβάσεων περιγράφονται επαρκώς στο έγγραφο του Λιμεναρχείου και περιλαμβάνουν τις πύλες 1,2,3, και πιο αναλυτικά:

  α) τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με κινητά ανοίγματα (Πύλες 2,3), με επαρκή σήμανση επ’ αυτών και ενημερωτικές πινακίδες.

  β) τοποθέτηση δύο (02) κιγκλιδωμάτων στην ανθρωποθυρίδα της εισόδου (πύλη 1), σε απόσταση έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος δικύκλων.


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.