Χρονόμετρο

  ΠΩΛΟΥΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ POLO

  Δημοσιεύτηκε στις

  Πωλούνται ανταλλακτικά από POLO σε άριστη κατάσταση και σε τιμή ευκαιρίας (σαλόνι, γέφυρα, δαγκάνες κ.α)Τηλ. 2510 230643, κινητό 6944 453646 κ. Χρήστος

  Κατηγορία: Αγγελίες, Χρήσιμα

  Πώς θα στήσετε την επιχείρησή σας ηλεκτρονικά σε μία ώρα!

  Δημοσιεύτηκε στις

  Με μέσο χρόνο τη μία ώρα ιδρύθηκαν στη χώρα μας οι πρώτες επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας την Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), οι επιχειρηματίες που συνέστησαν μονοπρόσωπη ΙΚΕ, δεν φάνηκε να δυσκολεύονται καθόλου με τη νέα εφαρμογή που άνοιξε χθες και η οποία θα επεκταθεί έως το τέλος του 2019 σε όλες τις εταιρικές μορφές. Πέραν της ευκολίας, καθώς προχώρησαν στη σύσταση μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή και χωρίς να υποχρεωθούν να επισκεφτούν κάποια υπηρεσία, η εγγραφή ήταν δωρεάν.

  Ω κίνητρο για τη ευρύτερη χρήση της e-ΥΜΣ, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφάσισε ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του νέου συστήματος, η ίδρυση θα είναι δωρεάν. Μετά την παρέλευση του ενός έτους, όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική εφαρμογή, πάλι κερδισμένοι θα είναι αφού, το κόστος θα είναι κατά 70% χαμηλότερο από αυτό που ισχύει για την ίδρυση με τις άλλες, παραδοσιακές μορφές Υπηρεσιών Μιας Στάσης, δηλαδή τα επιμελητήρια και τα συμβολαιογραφικά γραφεία.

  Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη ηλεκτρονική σύσταση μιας επιχείρησης, είναι η χρήση πρότυπου καταστατικού.

  Με αφορμή την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, το Euro2day.gr καταγράφει με τη μορφή ερώτησης – απάντησης τα «sos» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

  1. Τι είναι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);

  Είναι η ψηφιακή πλατφόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία. (http://eyms.businessportal.gr)

  1. Ποιες εταιρείες μπορούν να συσταθούν μέσω e-ΥΜΣ;

  Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μπορούν να στήνονται μόνο μονοπρόσωπες ΙΚΕ, ενώ σταδιακά και μέχρι το τέλος του 2019 θα μπορούν να συστήνονται όλες οι νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ).

  1. Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να συστήσει κάποιος εταιρεία μέσω e- ΥΜΣ;

  Οι ιδρυτές απαιτείται να έχουν:

  – Ικανότητα δικαιοπραξίας

  – Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ

  Κατάλληλη άδεια διαμονής αν προέρχονται από τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας ή πρόκειται να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε προσωπική εταιρεία. Σχετική νομοθεσία: ν. 4251/2014 (A’ 80).

  1. Τι είναι το πρότυπο καταστατικό;

  Το καταστατικό, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται ρητά στη ΥΑ 31637/2017 (Β’ 928), ανά νομική μορφή. Συμπληρώνεται από τους ιδρυτές μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες του ίδιου τύπου.

  Υπογραμμίζεται ότι η χρήση του είναι υποχρεωτική για σύσταση μέσω e-ΥΜΣ, ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου. Αν οι ιδρυτές δεν επιθυμούν τη χρήση πρότυπου καταστατικού ή υπάρχουν εισφορές σε είδος που απαιτούν συμβολαιογραφικό τύπο, τότε οι ιδρυτές θα πρέπει να απευθυνθούν για τη σύσταση είτε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ οποιουδήποτε Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο-ΥΜΣ.

  1. Πως μπορώ να υπογράψω το καταστατικό σύστασης της εταιρείας;

  To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:

  – Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή)

  – ή με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).

  Διευκρινίζεται ότι οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

  1. Ποιο είναι το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ;

  Το κόστος σύστασης είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω των κλασικών ΥΜΣ. Μάλιστα η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης. Όπως προαναφέρθηκε, για το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος, σύστασης μέσω e-ΥΜΣ η σύσταση θα γίνεται δωρεάν.

  1. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης;

  Η διαδικασία της ηλεκτρονικής σύστασης, γίνεται σε πέντε βήματα:

  Βήμα 1. Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

  Προαιρετικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

  Βήμα 2. Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις – Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο “Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας”

  Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο “Δημιουργία φακέλου σύστασης”:

  – Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,

  – Κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

  – Συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία (δεν απαιτείται μεταφόρτωση – upload – κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή).

  Βήμα 3. Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

  Βήμα 4. Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

  Βήμα 5. Υποβολή αιτήματος σύστασης

  1. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα e-ΥΜΣ μετά την υποβολή αίτησης σύστασης;

  Το σύστημα της e-YMS:

  Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης

  – Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

  – Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

  – Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ

  – Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.

  – Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο

  – Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας

  Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες

  – Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

  1. Ποιες είναι οι έννομες συνέπειες σύστασης μέσω ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ);

  Η συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75). Συνεπώς, η ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων και εγγράφων επισύρει ποινή φυλάκισης, όπως προβλέπει ο εν λόγω νόμος. Υπογραμμίζεται ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο ν.1599/1986 (Α΄ 75).

  www.businessopportunities.gr

  Κατηγορία: Slider, Ειδήσεις, Οικονομία, Χρήσιμα

  O Β΄ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Αύριο Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 25η Φεβρουαρίου στὶς 6 τὸ ἀπό­γευμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θά­σου κ. Στέφανος θὰ χοροστατήσῃ καὶ θὰ ὁμιλήσῃ στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάλας κατὰ τὸν Β΄ Κατανυκτικό Ἑσπερινὸ τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου.

   

   

   

  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  Φιλίππων, Νεαπό­λεως & Θάσου

   

   

  Κατηγορία: Slider, Χρήσιμα

  Τα λάδια της μηχανής πολύτιμα για το αυτοκίνητό μας

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Όπως εύκολα καταλαβαίνουμε, οι μηχανές των αυτοκινήτων, αλλά και όλων των οχημάτων, δεν μπορούν να δουλεύουν… απνευστί, χωρίς έλεγχο και συντήρηση, αλλά και χωρίς να λιπαίνονται σωστά, έτσι ώστε να μην ανεβάζουν υπερβολικά τη θερμοκρασία τους και να μην έχουν τριβές που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε ανάφλεξη.
  Γι’ αυτό και υπάρχει σήμερα μια τεράστια γκάμα από λιπαντικά και βιομηχανικά λάδια που διευκολύνουν τη λειτουργία του κινητήρα και βελτιώνουν την κίνηση. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα απλά ΙΧ, αλλά όλα τα οχήματα, τόσο της στεριάς όσο και της θάλασσας και του αέρα. Και αν για τα τελευταία μεριμνούν αντιστοίχως οι ναυτιλιακές και οι αεροπορικές εταιρείες, για τα λάδια των αυτοκινήτων φέρουμε ευθύνη σε έναν μεγάλο βαθμό και εμείς ως οδηγοί και καταναλωτές.
  Οφείλουμε δηλαδή να λιπαίνουμε τακτικά τη μηχανή του αυτοκινήτου μας, επιλέγοντας τα καλύτερα προϊόντα ανάλογα με τον τύπο του ΙΧ μας και τη χρήση που κάνουμε. Σημαντικό είναι επίσης να ελέγχουμε τακτικά την ποσότητα του λαδιού στο ντεπόζιτο, γιατί έτσι μπορούμε να αποφύγουμε καταστάσεις όπως η διαρροή ή η δυσλειτουργία του λαδιού, προβλήματα που αλλιώς θα τα πληροφορηθούμε με πιο επώδυνο ή και κοστοβόρο τρόπο.
  Αν τώρα θέλαμε να κάνουμε μια πρόχειρη ταξινόμηση των λαδιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο, θα τα χωρίζαμε σε τρεις κατηγορίες. Τα πιο απλά λιπαντικά είναι τα ορυκτέλαια, που προέρχονται από υπολείμματα αργού πετρελαίου, είναι πολύ φθηνά, δεν ξεπερνούν δηλαδή τα 3 ευρώ ανά λίτρο, αλλά δεν συνιστώνται γιατί προσφέρουν χαμηλή λίπανση στον κινητήρα και δεν διαρκούν πολύ, άρα μακροπρόθεσμα δεν συμφέρουν και οικονομικά.
  Η επόμενη κατηγορία αποτελείται από τα ημισυνθετικά λάδια. Αυτά είναι και τα πιο γνωστά διότι επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις χωρίς να είναι ιδιαίτερα ακριβά, κοστίζοντας κοντά στα 7 ευρώ. Λέγονται ημισυνθετικά γιατί συνιστούν μείγματα των άλλων δύο κατηγοριών, ορυκτελαίων και συνθετικών. Συνιστώνται στα μέτρια βαλάντια επειδή είναι ό,τι καλύτερο από πλευράς «value for money».
  Tα συνθετικά λάδια παράγονται στο εργαστήριο, αποτελούν βιομηχανικά προϊόντα και περιλαμβάνουν εστέρες και άλλες χημικές ενώσεις. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι πως εξασφαλίζουν μεγαλύτερες επιδόσεις στον κινητήρα (εξάλλου η παρασκευή τους ξεκίνησε από την αεροπλοΐα), είναι πιο ανθεκτικά και ανώτερα ποιοτικά, αλλά κοστίζουν πάνω από 10 ευρώ ανά λίτρο και δεν είναι συμβατά με όλους τους κινητήρες, ειδικά μάλιστα τους παλαιότερους. Γενικά πάντως είναι τα καλύτερα λάδια για εκείνους που δεν φείδονται χρημάτων και προτάσσουν ως σημαντικότερο όλων την ασφάλεια.
  Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, μπορεί κανείς να βρει εύκολα το λιπαντικό που θα εκτοξεύσει την απόδοση του κινητήρα του, ενώ στις ενημερωμένες ιστοσελίδες των εταιρειών εμπορίας λαδιών έχει τη δυνατότητα να δει συνδυαστικά όλα τα προϊόντα πληκτρολογώντας τη μάρκα και άλλα στοιχεία του ΙΧ του (ηλικία, συχνότητα χρήσης κ.ά.).
  Όπως και να κινηθεί πάντως κανείς ως καταναλωτής, θα πρέπει να έχει κατά νουν ότι το λάδι της μηχανής είναι ένα σχετικά μικρό αλλά απαραίτητο έξοδο για το αυτοκίνητό του και πως αν η μισή ισχύς του κινητήρα του οφείλεται στην κατασκευή του, η άλλη μισή πιστώνεται στον αθόρυβο αλλά ακούραστο συνεργάτη του, που δεν τον αφήνει να… ανεβάζει πυρετό και να καταπονείται.

   

  Πηγή αρθρογραφίας: https://www.theloladia.gr

  Κατηγορία: Slider, Χρήσιμα

  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: «Ο παλαιός και ο νέος άνθρωπος»

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  «Αδελφοί» μάς λέει ο απόστολος Παύλος, στο Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, «όταν ο Χριστός φανερωθεί, ο οποίος είναι η ζωή μας, τότε και εμείς μαζί του θα φανερωθούμε με δόξα. Επομένως, νεκρώστε τα μέλη σας που βρίσκονται στη γη, δηλαδή την πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή, και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρεία, με τα οποία έρχεται η οργή του Θεού στους υιούς της απειθείας, και στα οποία κι εσείς κάποτε περπατήσατε, όταν ζήσατε με αυτά. Τώρα όμως να τα αποβάλλετε όλα, οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία από το στόμα σας· μη ψεύδεστε μεταξύ σας, αφού έχετε αποδυθεί τον παλαιό άνθρωπο μαζί με τις πράξεις του και έχετε ενδυθεί τον νέο, ο οποίος ανακαινίζεται διαρκώς με επίγνωση κατά την εικόνα εκείνου που τον έπλασε, όπου δεν υπάρχει Έλληνας και Σκύθης, δούλος ή ελεύθερος, αλλά σε όλα και σε όλους είναι ο Χριστός».

  Μας υπενθυμίζει κατ’ αρχήν ο Απόστολος ότι η ζωή μας δεν είναι ο επίγειος βίος μας, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Στους προηγούμενους στίχους είχε τονίσει ότι εφόσον έχουμε συναναστηθεί με τον Χριστό, οφείλουμε τα άνω να ζητούμε και τα άνω να φρονούμε, και όχι τα επί της γης. Αντί, επομένως, να επιζητούμε την επίγεια δόξα ή έστω την αναγνώριση των ανθρώπων, ας έχουμε την προσοχή μας και την καρδιά μας στον ερχόμενο Κύριό μας, γιατί όταν ο Χριστός φανερωθεί εν δόξη, κατά την Δευτέρα Παρουσία, τότε και εμείς θα δοξαστούμε μαζί του αιώνια. Και γιατί μάς λέει να αποβάλλουμε την πορνεία και όλα τα πάθη στα οποία ζήσαμε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό; Επειδή με το Βάπτισμα μεν τα έχουμε αποκηρύξει ως έργα του σκότους, ωστόσο ο κίνδυνος να πέσουμε σε αυτά παραμένει πάντοτε ορατός. Και το πιο επικίνδυνο από τα πάθη αυτά είναι η πλεονεξία, η οποία ισοδυναμεί με ειδωλολατρεία. Πλεονεξία είναι να επιζητούμε κάτι παραπάνω από αυτό που μάς έχει δοθεί. Από πλεονεξία έφαγε ο Αδάμ τον καρπό του ξύλου της γνώσεως, γιατί δεν τού αρκούσε η κοινωνία με τον Θεό, αλλά ήθελε να γίνει θεός. Η πλεονεξία γεννά την πορνεία, την απάτη, την υποκρισία, την κατάκριση, την οργή, το ψεύδος, την φιλαργυρία, την κολακεία, τους πολέμους και όλες τις αδικίες. Η πλεονεξία κατά συνέπεια κάνει τον άνθρωπο δούλο των δικών του επιθυμιών, των υλικών αγαθών, των απολαύσεων.

  Για να μη πέσουμε λοιπόν στα πάθη, ο απόστολος Παύλος μάς συμβουλεύει να προσέχουμε την γλώσσα μας, δηλαδή να απέχουμε από την οργή, τον θυμό, την κακία, το ψεύδος, την βλασφημία και την αισχρολογία, τα οποία μολύνουν τον λογισμό μας και σκοτίζουν την ψυχή και στη συνέχεια ανοίγουν την θύρα δια της οποίας εισέρχονται και οι υπόλοιπες αμαρτίες. Ας μη θεωρήσουμε επομένως ότι αυτές οι πτώσεις είναι ελαφρύτερες από εκείνες που ανέφερε πρώτες. Γιατί οι μεν πρώτες, επειδή κατακρίνονται ακόμα και από τους μη χριστιανούς, συναντούν μεγαλύτερη αντίσταση στη συνείδησή μας· ενώ ετούτες υπεισέρχονται αθόρυβα και σχεδόν χωρίς αντίσταση, διαβρώνοντας σαν το σαράκι την καρδιά μας. Γι αυτό και λέει να μη ψευδόμαστε μεταξύ μας, δηλαδή να μη απατάμε ούτε την συνείδησή μας ούτε τους άλλους ανθρώπους, ότι τάχα είμαστε καλοί χριστιανοί, ενώ μέσα μας εμφωλεύουν αμαρτήματα, τα οποία συγχωρούμε στον εαυτό μας ή τα θεωρούμε και ως φυσιολογικές καταστάσεις, όπως είναι ο θυμός, το κρίνειν τους άλλους, η πλεονεξία, η υποκρισία και τα όμοια.

  Και ποια είναι η θεραπεία; Η επίγνωση της ιδιότητάς μας ως χριστιανών, που σημαίνει ότι έχουμε αποκηρύξει τον παλαιό άνθρωπο και τις πράξεις αυτού, δηλαδή την προαίρεση η οποία είναι αντίθετη προς το θέλημα του Θεού και οδηγεί στην αμαρτία· και αντί του παλαιού ανθρώπου έχουμε ενδυθεί τον νέο άνθρωπο, δηλαδή τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος ανακαινίζει διαρκώς όλη μας την ύπαρξη. Εάν επομένως έχουμε επίγνωση της σημασίας αυτής της πνευματικής ανάστασης και αναγέννησης, η οποία δεν είναι άλλη από την πορεία μας από το κατ’ εικόνα Θεού στο καθ’ ομοίωσιν, τότε όλοι οι άνθρωποι αδιακρίτως είναι Χριστός και όλα είναι Χριστός. Τότε πλημμυρίζουμε από τα δώρα της χάριτος του Θεού, δηλαδή από αρετές, τις οποίες απαριθμεί ο Απόστολος στη συνέχεια της σημερινής περικοπής. Και αυτές είναι η φιλευσπλαχνία, η χρηστότητα, η ταπεινοφροσύνη, η πραότητα, η μακροθυμία, η συγχώρεση, και πάνω από όλα η αγάπη, η οποία είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας που γεμίζει τις καρδιές μας με την ειρήνη του Θεού.

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

  Κατηγορία: Slider, Χρήσιμα

  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η πανοπλία κατά του διαβόλου.

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Ο απόστολος Παύλος, έχοντας υπόψη του ότι ο αγώνας του χριστιανού έναντι του διαβόλου είναι ασύμμετρος, κρίνει απαραίτητο να δοθούν οδηγίες στους πιστούς. Διότι οι επίγειοι εχθροί είναι ορατοί, ενώ ο εχθρός αυτός είναι αόρατος. Ανάμεσα στους συγκρουόμενους επίγειους αντιπάλους μερικές φορές επικρατεί εκεχειρία ή και ειρήνη, ενώ στον πνευματικό αγώνα δεν υπάρχει σταματημός. Εξάλλου οι γήινες αντιπαλότητες γίνονται για πράγματα υλικά, ενώ η πνευματική μάχη για τα επουράνια. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο αγώνες.

  Μη λιποψυχείτε, λέει, αλλά αντλείτε δύναμη από τον ανεξάντλητο ταμιευτήρα της δυνάμεως του Κυρίου. Είναι έτοιμος να σας παράσχει τη βοήθειά του. Μην τα περιμένετε όμως όλα από τον Κύριο. Ενεργοποιηθείτε και σεις. Ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε όρθιοι και άκαμπτοι μπροστά στα τεχνάσματα του διαβόλου. Μην ξεχνάτε ότι ο πονηρός έχει πολλούς τρόπους με τους οποίους εξαπατά τους ανθρώπους. Κάνει τον προφήτη, ενώ είναι ψευδοπροφήτης. Κάνει τον άγγελο, ενώ είναι διάβολος.  Ακόμη και μέσα στη σκέψη του ανθρώπου εισχωρεί. Είναι καθηγητής του ψεύδους και της συκοφαντίας. Τ’ όνομά του «διάβολος» σημαίνει συκοφάντης, και του δόθηκε, επειδή μέσα στον παράδεισο συκοφάντησε το Θεό στην Εύα, ότι τάχα τους απαγόρευσε να τρώνε από τα δέντρα, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο Θεός τους είπε να τρώνε απ’ όλα τα δέντρα, εκτός από ένα.

  Ειδοποιεί τους αγωνιζόμενους ο Απόστολος, ότι η πάλη δεν είναι μια συνηθισμένη πάλη ανθρώπου προς άνθρωπο, αλλά μια δύσκολη, ασυνήθιστη κι επικίνδυνη πάλη με αντίπαλο τα οργανωμένα κακά πνεύματα, τις γνωστές ως αρχές, ως εξουσίες, με τους κοσμοκράτορες που κουμαντάρουν τον κόσμο της αμαρτίας, τον κόσμο που ζει μέσα στο ηθικό σκοτάδι και στο βούρκο της αμαρτίας, με τα ασώματα όντα, τα γεμάτα πονηρία και δολιότητα. Και η πάλη αυτή δεν γίνεται για επίγεια πράγματα, αλλά για επουράνια. Σε μια πάλη με ανθρώπους ελπίζει κανείς συνήθως να φθαρεί κάπως ο εχθρός, να χάσει δυνάμεις, και τελικά να νικηθεί, αλλά σε μία πάλη με τα πονηρά πνεύματα δεν παρέχονται τέτοιες ελπίδες, διότι τα πνεύματα ούτε δυνάμεις χάνουν ούτε φθείρονται ούτε πεθαίνουν. Είναι αθάνατα, επίμονα, και δυσεκπολέμητα.

  Γι’ αυτό χωρίς αναβολή σας συνιστώ να φορέσετε την πανοπλία που σας ετοίμασε και σας χορηγεί ο Θεός, για να μπορέσετε ν’ αντισταθείτε στις προσβολές του εχθρού κατά την κακιά ημέρα που θα σας επιτεθεί. Κι αφού φορέσετε όλα τα εξαρτήματα της πανοπλίας, σταθείτε στη θέση σας σταθεροί και ανυποχώρητοι. Σταθείτε λοιπόν όρθιοι, αφού ζωσθείτε στη μέση σας ως ζώνη την αλήθεια, και αφού ντυθείτε στο στήθος και το θωρακίσετε με το θώρακα της δικαιοσύνης, για να μη σας πληγώσουν στην καρδιά τα βέλη της αδικίας. Σταθείτε ακόμη, αφού φορέσετε στα πόδια σας ειδικά παπούτσια, που σας βοηθούν στη διάδοση του ευαγγελίου της ειρήνης.

  Και κοντά σ’ αυτά τα εξαρτήματα της πανοπλίας, αφού φορέσετε και τη μεγάλη πνευματική ασπίδα που θα σας προστατέψει από πάνω ως κάτω, αφού δηλαδή φορέσετε την πίστη, θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού, που εκτοξεύει εναντίον σας, για να σας καταβάλει.  Δεχθείτε ακόμη και την περικεφαλαία της σωτηρίας που προστατεύει από τους κακούς λογισμούς. Κι έτσι ο νους θα μπορεί να σκέφτεται τα ευάρεστα για το Θεό. Δεχθείτε τέλος και το μαχαίρι του πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού. Με το λόγο του Θεού αμύνεται ο Χριστιανός, αντιτάσσοντας αυτόν στις πονηρές και θανατηφόρες εισηγήσεις του διαβόλου.

  Αφήνοντας το διάβολο ανενόχλητο στη ζωή μας σιγά σιγά αποκτά κυριότητα στο πνεύμα μας και στο σώμα μας και μας οδηγεί στην καταστροφή. Εκεί που είναι και αυτός. Αξίζει λοιπόν να τηρούμε τις υποδείξεις του αποστόλου Παύλου, που είναι έμπειρος πολεμιστής κατά του διαβόλου, υποδείξεις που τις έγραψε για μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία τότε ότι θα δυναμώσουμε στον άνισο αγώνα μας, και θα νικήσουμε. Μια συστηματική απόκρουση των τεχνασμάτων του πονηρού θα είχε ως αποτέλεσμα να συρρικνωθεί ο διάβολος και να δηλώσει την ήττα του.

                                                      ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

   

  Κατηγορία: Slider, Χρήσιμα

  Επώνυμα ανταλλακτικά αυτοκινήτου ή aftermarket ; Ποια είναι τα καλύτερα και γιατί;

  Δημοσιεύτηκε στις 1

  Είναι λάθος να πούμε ότι τα αυθεντικά ανταλλακτικά είναι πάντα καλύτερα από τα aftermarket, αλλά θα λέγαμε ότι τα αυθεντικά είναι συχνά καλύτερα.

  Τα αυθεντικά ανταλλακτικά είναι ανώτερα από τα aftermarket επειδή:

  Είναι κατασκευασμένα από τους αυθεντικούς κατασκευαστές των αυτοκινήτων τα οποία είχαν κατασκευαστεί για να διασφαλίσουν την χωρίς προβλήματα λειτουργία τον νέων αυτοκινήτων. Τα aftermarket ανταλλακτικά δεν είναι πάντα κατασκευασμένα από τους αυθεντικούς κατασκευαστές και για αυτό μπορούν να αποτύχουν γρηγορότερα( ή να προκαλέσουν προβλήματα στα εξαρτήματα με τα οποία συσχετίζονται).

  Τα αυθεντικά εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από εταιρίες που ειδικεύονται στην κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων όπως η Bosch, η Visteon η Delphi και άλλες και μερικές φορές από τους ίδιους τους κατασκευαστές. Όλες αυτές οι εταιρίες είναι πολυεθνικές που ποντάρουν στην καλή τους φήμη.

  Τα αυθεντικά εξαρτήματα δεν είναι ποτέ φτιαγμένα από τυχαίους κατασκευαστές που αποφάσισαν να κατασκευάσουν ανταλλακτικά 6 μήνες πριν. Τα aftermarket ανταλλακτικά από την άλλη πλευρά μπορούν μερικές φορές να πηγάζουν από εταιρίες που φτιάχνουν κάλτσες την μία εβδομάδα και παιδικά παιχνίδια την επόμενη.

  Φυσικά υπάρχουν μερικά aftermarket ανταλλακτικά που είναι εικονικά ταυτόσημα με τα αυθεντικά ανταλλακτικά. Αυτό γίνεται γιατί οι εταιρίες που πωλούν τα aftermarket ανταλλακτικά είναι ο ίδιος προμηθευτής που φτιάχνει το αυθεντικό εξάρτημα  για τον κατασκευαστή. Αν για παράδειγμα αγοράσετε ένα μπουζί της Bosch ,ίσως να δυσκολευτείτε να βρείτε την διαφορά ανάμεσα στο εξάρτημα της Bosch και στο εξάρτημα που έρχεται απευθείας από τον προμηθευτή της αντιπροσωπίας.

  Επιπλέον υπάρχουν μερικά παραδείγματα όπου τα aftermarket εξαρτήματα είναι ουσιαστικά καλύτερα από τα αυθεντικά εξαρτήματα.

  Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε ανταλλακτικά και δεν ξέρετε ποια είναι τα καλύτερα, η συμβουλή μας είναι η εξής:

  • Παίρνετε αυτό για το οποίο πληρώνετε- Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και οι καλές aftermarket εταιρίες είναι ακριβά για κάποιο λόγο.
  • Οι επώνυμες εταιρίες είναι πάντα οι καλύτερες.
  • Δεν μπορεί να πάει κάτι λάθος με τον αυθεντικό εξοπλισμό.
  • Αν σκοπεύετε να αγοράσετε aftermarket ανταλλακτικά βεβαιωθείτε ότι είναι από καλή εταιρία.

  Τέλος, όταν πρόκειται για αγώνες ή ειδικές περιπτώσεις τα aftermarket ανταλλακτικά είναι η μοναδική επιλογή.

  Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την αγορά ανταλλακτικών:  https://www.onparts.gr

  Κατηγορία: Slider, Η Ζωή στη Πόλη, Χρήσιμα

  Ιnternet Μarketing: το marketing του σήμερα

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Το internet marketing – Προώθηση ιστοσελίδων είναι το marketing του σήμερα, με τεράστια οφέλη για το σήμερα, αλλά και το αύριο μιας επιχείρησης. Δεδομένης της σχέσης που η νέα γενιά αναπτύσσει με το internet, δεν είναι καθόλου υπερβολικό να εικάσουμε πως οι επόμενες γενιές μπορεί και να αγνοούν την ύπαρξη κάποιας επιχείρησης του σήμερα, αν αυτή σήμερα δεν επενδύει στο internet marketing. Απόδειξη, τα πολλά και άκρως επιτυχημένα brands του παρελθόντος, που είναι σήμερα άγνωστα στους νέους καταναλωτές, επειδή απέτυχαν να καλύψουν τις ανάγκες τους και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο internet, επενδύοντας στο internet marketing και στα οφέλη που προσφέρει.

  Το internet marketing παρέχει:

   

  – άμεση επικοινωνία με τους πελάτες, οι οποίοι λαμβάνουν ολοκληρωμένη εικόνα των επιχειρήσεων για τις οποίες ενδιαφέρονται.
  – ενημέρωση και επικοινωνία με χαμηλά κόστη.
  – σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή τζίρου, τη δυνατότητα να εισέλθει στην παγκόσμια αγορά και να δελεάσει εκατομμύρια καταναλωτές.
  – τη δυνατότητα μετρήσεων της αποτελεσματικότητας και της διεξαγωγής ερευνών, μέσω των οποίων διαπιστώνεται ο βαθμός ικανοποίησης των καταναλωτών.
  – αναβάθμιση του service προς τον πελάτη
  – μείωση σημαντική στο κόστος υποστήριξης
  – 24ωρη online εξυπηρέτηση
  – δυνατότητα εφαρμογής του customer relationship marketing (CRM) που έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη και την αναβάθμιση της επικοινωνίας του με την επιχείρηση.
  – ευελιξία προσαρμογής της επιχείρησης στις αλλαγές της αγοράς με χαμηλό κόστος. Οι τιμές στα προϊόντα αλλάζουν άμεσα και χωρίς το έξοδο δημιουργίας νέου καταλόγου, απλώς και μόνο με την ενημέρωση της ιστοσελίδας ή την ανακοίνωση μιας νέας προσφοράς.
  – άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές και άμεση παρακολούθηση των ανταγωνιστών.
  – μείωση του κόστους των προϊόντων και τη μείωση του χρόνου παράδοσης.
  – ενημέρωση μεγάλου αριθμού ατόμων σε μικρό χρονικό διάστημα και πετυχαίνει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

   

  Με τις έρευνες να δείχνουν πως το διαδίκτυο αντικαθιστά σε μεγάλο ποσοστό και την τηλεόραση (σε θέματα ενημέρωσης, όσο και ψυχαγωγίας), με τις στατιστικές να δείχνουν πως το ποσοστό αγοραστών μέσω internet αυξάνεται καθημερινώς, το internet marketing γίνεται ανάγκη. Η χρήση του ουσιαστικά δεν είναι παρά η προσαρμογή της διαφήμισης στα νέα μέσα.

  Το internet marketing βοηθά κάθε επιχείρηση να υλοποιήσει τους στόχους της και να πραγματοποιήσει τον κατάλληλο γι αυτήν εταιρικό προγραμματισμό, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, οικονομικά και κοινωνικά. Σε έναν κόσμο με μειωμένο εισόδημα, μειωμένο ελεύθερο χρόνο και αυξημένες τις τάσεις εθισμού με την τεχνολογία και τα νέα μέσα.

  Περισσότερες πληφορίες μπορείτε να αντλήσεστε από εδώ

  Κατηγορία: Slider, Η Ζωή στη Πόλη, Χρήσιμα

  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Η ενότητα της Εκκλησίας

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Στο Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής, απόσπασμα από την προς Εφεσίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει την ανάγκη ενότητας της Εκκλησίας και υποδεικνύει στους πιστούς τρόπους ζωής και συμπεριφοράς του ενός προς τον άλλον, απαραίτητους για τη διατήρηση και αύξηση της ενότητας μεταξύ τους, κατ’ουσίαν δε, της ενότητας τού ενός εκκλησιαστικού σώματος, στο οποίο ανήκουν ως μέλη. Μία ενότητα, περί της οποίας εύχεται ο ίδιος ο Κύριος μας στην Αρχιερατική του προσευχή: «Ου περί τούτων δε ερωτώ μόνον, αλλά και περί των πιστευσόντων δια του λόγου αυτών εις εμέ,  ίνα πάντες έν ώσι, καθώς συ, πάτερ, εν εμοί καγὼ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ημίν έν ώσιν» (Ιω. 17,20-21). Οφείλουν οι πιστοί να διατηρούν και να ενισχύουν την ενότητα μεταξύ τους, ως προέκταση της ενότητας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας.

  Προς τούτο, λοιπόν,  γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Παρακαλώ ουν υμάς εγώο δέσμιος εν Κυρίῳ αξίως περιπατήσαι της κλήσεως ης εκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης και πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη,  σπουδάζοντες τηρείν την ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμῳ της ειρήνης»(Εφεσ. 4, 1-7). Επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα – αρετές του χριστιανικού βίου –  του «περιπατείν  αξίως της κλήσεως» εκ μέρους των πιστών  είναι η ταπεινοφροσύνη , η πραότητα, η μακροθυμία και η ανοχή των αδελφών «εν αγάπη», τα οποία απαριθμεί ο Απ. Παύλος στον παρόντα στίχο.

  «Μετά πάσης ταπεινοφροσύνης». Η ταπεινοφροσύνη, και όχι η ταπεινολογία, αποτελεί κορυφαία αρετή της εν Χριστώ ζωής, «το θεμέλιο κάθε αρετής» κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Δηλώνει την απαλλαγή του ανθρώπου από την εγωκεντρική αυτοπεποίθηση και έπαρση και την εγκατάλειψή του στα χέρια του Θεού, καθώς επίσης και το άνοιγμα πρός τον αδελφό. Κύριο συστατικό διατήρησης της  ενότητας είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως πολύ εύστοχα επισημαίνει και ο μακαριστός Γέρων Αμφιλόχιος της Πάτμου: «Ο άνθρωπος που έχει εγωισμό δεν ελκύει κανέναν. Και αν κάποιον ελκύσει, γρήγορα θα απομακρυνθεί.Ο  πνευματικός  σύνδεσμος  γίνεται  αδιάλυτος, μόνο όταν συναντήσει παιδικό πνεύμα, αθωότητα και αγιασμό».

  Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος δεν λέει απλώς «μετά ταπεινοφροσύνης» αλλά «μετά πάσης ταπεινοφροσύνης», που κατά τον Χρυσόστομο σημαίνει «μη της εν ρήμασι, μηδέ εν πράγμασι μόνοις, αλλά και εν σχήματι και εν φθέγματι», δηλαδή ταπεινοφροσύνη και δια των πέντε αισθήσεων .

  Μαζί με την ταπεινοφροσύνη ο Απόστολος Παύλος υποδεικνύει ακόμη την πραότητα και τη μακροθυμία. Ο πιστός οφείλει να είναι πράος, να μην οργίζεται, αλλά να παραμένει γαλήνιος και  ήρεμος ακολουθώντας το παράδειγμα του «πράου και ταπεινού τη καρδία»  Κυρίου μας. Και για να παραμένει κάποιος πράος και ήρεμος, παρά τις προκλήσεις που δέχεται,   θα πρέπει να μάθει να είναι μακρόθυμος, να ανέχεται δηλαδή και να υπομένει τα λάθη, τις παρεκτροπές, τις προσβολές και τις άδικες συμπεριφορές  των άλλων, μιμούμενος τη μακροθυμία του Θεού απέναντι στον κόσμο. Αυτό βεβαίως επιτυγχάνεται μόνο «εν αγάπη» όπως επισημαίνει ο Παύλος, «ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη». Η εν Χριστώ ειλικρινής αγάπη μας δίνει τη δυνατότητα να δείχνουμε ανοχή και υπομονή μπροστά στις αδυναμίες των αδελφών μας , διότι «ένθα αγάπη», παρατηρεί ο Οικουμένιος , «πάντα εστιανεκτά». Μόνο «εν αγάπη» μπορεί να διασφαλιστεί η ενότητα της Εκκλησίας και μόνο αυτός που ανέχεται τον άλλο «εν αγάπη», μπορεί να ελπίζει και ο ίδιος στην ανοχή του Θεού.

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

  Κατηγορία: Slider, Χρήσιμα

  Είναι ασφαλές να «ατμίζει» υγρό κανείς χωρίς νικοτίνη;

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες της Υγείας συμφωνούν τώρα ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πολύ ασφαλέστερα από τα ανάλογά τους με καπνό, αλλά πολλοί καπνιστές που σκέφτονται να τα δοκιμάσουν εξακολουθούν να έχουν κάποιες ερωτήσεις. Ένα πράγμα που (περιέργως) ακούμε πιο συχνά είναι η ερώτηση: «Είναι ασφαλές να “ατμίζει” κανείς χωρίς νικοτίνη;».
  Αυτό είναι περίεργο, διότι συνήθως οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι δεν είναι ασφαλές να «ατμίζουν» με νικοτίνη! Οι υπερβολικοί κίνδυνοι αυτού του ήπιου φαρμάκου είναι ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους λόγους για τους οποίους τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι βλαβερά και πρέπει να ελέγχονται. Ορισμένες χώρες έχουν ακόμη εγκρίνει νόμους που περιορίζουν την περιεκτικότητα σε νικοτίνη. Στην ΕΕ τα ισχυρότερα υγρά που μπορούν να πωληθούν είναι 20 mg/ml και στην Αυστραλία δεν μπορείτε νόμιμα να αγοράσετε υγρά με κανενός είδους νικοτίνη.
  Στην πραγματικότητα οι «κίνδυνοι» της νικοτίνης είναι ως επί το πλείστον φανταστικοί. Ναι, είναι δηλητηριώδης σε μεγάλες δόσεις, αλλά οι συγκεντρώσεις και οι ποσότητές της στο ηλεκτρονικό υγρό -ακόμη και οι ισχυρότερες που βρίσκονται έξω από την ΕΕ- δεν θα σας κάνουν κακό. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι ανησυχούν για την ασφάλεια του υγρού χωρίς νικοτίνη; Αυτό είναι πράγματι μια καλή ερώτηση. Η λήψη νικοτίνης από το υγρό σίγουρα δεν το καθιστά πιο τοξικό, αλλά υπάρχουν μερικές εύλογες ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν.

   

  Γιατί να «ατμίζει» κανείς χωρίς νικοτίνη ούτως ή άλλως;

   

  Οι περισσότεροι «ατμιστές» χρησιμοποιούν υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, αλλά δεν το κάνουν όλοι. Εάν «ατμίζετε» με στόχο να σταματήσετε το κάπνισμα ή να μείνετε μακριά από τα τσιγάρα, τότε ίσως να μην είναι ασφαλές να «ατμίζετε» χωρίς νικοτίνη. Ο πιθανός κίνδυνος δεν έχει καθόλου να κάνει με το «άτμισμα». Είναι ότι μπορεί να βρείτε το ηλεκτρονικό σας τσιγάρο τόσο απογοητευτικό ώστε να βγείτε έξω και να αγοράσετε ένα πακέτο Mάρλμπορο. Πριν το καταλάβετε θα επιστρέψετε στο κάπνισμα είκοσι τσιγάρων την ημέρα, και αυτό σίγουρα δεν είναι ασφαλές.
  Κάποιοι πρώην καπνιστές που έχουν μετατραπεί σε «ατμιστές» θέλουν να κόψουν εντελώς τη νικοτίνη. Αυτό είναι καλό, αλλά είναι σημαντικό να μην προχωρήσετε πολύ γρήγορα. Μειώστε σταδιακά, σε μικρά βήματα, και πάρτε τον χρόνο σας. Οι περισσότεροι καπνιστές που αλλάζουν θα πρέπει να αρχίσουν να «ατμίζουν» με υγρό 24 mg/ml, ή 18 mg/ml αν είστε κολλημένοι με τους άσκοπους περιορισμούς της ΕΕ. Ύστερα από λίγους μήνες μπορείτε να προσπαθήσετε να μειώσετε τα επίπεδα στα 12 mg/ml και στη συνέχεια σε λίγους μήνες μπορείτε να πέσετε στα 6.
  Αυτό ίσως φαίνεται αργό, αλλά να θυμάστε ότι αν είστε πρώην καπνιστής το σώμα σας είναι συνηθισμένο στη νικοτίνη. Αν προσπαθήσετε να φτάσετε στο μηδέν σε μερικούς μήνες, πιθανότατα θα αποτύχετε και υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να καταλήξετε ξανά στο κάπνισμα. Είναι καλύτερα να «ατμίζετε» με υγρά υψηλής περιεκτικότητας σε νικοτίνη για το υπόλοιπο της ζωής σας, παρά να καταλήξετε να καπνίζετε για άλλον έναν μήνα, επειδή η ποσότητα νικοτίνης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν θα σας κάνει κακό.
  Πολλοί πρώην καπνιστές είναι ευτυχείς που συνεχίζουν να «ατμίζουν», και αν κι εσείς νιώθετε έτσι, τότε πραγματικά δεν έχει νόημα να προσπαθήσετε να κόψετε εντελώς τη νικοτίνη. Άλλοι βλέπουν το «άτμισμα» σαν μια συμβιβαστική λύση, και σε αυτή την περίπτωση έχει κάποιο νόημα να ρίξει κανείς βαθμιαία τα επίπεδα της νικοτίνης. Το σημαντικό είναι να μην το επισπεύδετε. Αν σκοπεύετε να ρίξετε τη νικοτίνη στο μηδέν κατά τη διάρκεια ενός έτους και ύστερα να μειώσετε το «άτμισμα» μέχρι να σταματήσετε εντελώς ύστερα από άλλους έξι μήνες περίπου, τότε αυτό πιθανώς είναι σωστό.

   

  Το πρόβλημα του μη καπνιστή 

   

  Τι γίνεται όμως αν θέλετε να δοκιμάσετε το «άτμισμα» και δεν είστε καπνιστής; Αυτό εξαρτάται από το γιατί θέλετε να το δοκιμάσετε. Αν μπείτε στον πειρασμό να δοκιμάσετε το κάπνισμα, τότε, με κάθε τρόπο, δοκιμάστε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο αντί γι’ αυτό. Είναι μια πολύ ασφαλέστερη εναλλακτική λύση και αν μπορείτε να απομακρύνετε τον εαυτό σας από τον καιόμενο καπνό, αυτά είναι καλό νέο. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί να χρησιμοποιήσετε νικοτίνη εάν δεν την έχετε ήδη χρησιμοποιήσει;
  Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε να αρχίσετε να «ατμίζετε» επειδή θέλετε να δοκιμάσετε νέα κόλπα, ή νομίζετε ότι είναι «κουλ», ίσως είναι καλύτερο να μην μπείτε στον κόπο. Τα «κόλπα» δεν είναι πραγματικά τόσο εντυπωσιακά και το «άτμισμα» δεν θα σας μετατρέψει σε θεό του σεξ. Οι περισσότεροι ειδικοί πιστεύουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι τουλάχιστον 95% ασφαλέστερα από το κάπνισμα, αλλά, ενώ οι κίνδυνοι είναι πολύ μικροί, πιθανότατα δεν είναι μηδενικοί. Γιατί λοιπόν να εκθέσετε τον εαυτό σας σε αυτούς μόνο και μόνο για να μπορείτε να βγάζετε ατμούς από τη μύτη σας στο YouTube;
  Αν υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα με το «άτμισμα» χωρίς νικοτίνη, είναι πολύ πιθανό να αφορά τους καπνιστές που θέλουν να το κόψουν πολύ γρήγορα. Αν δεν μειώσετε τη νικοτίνη πολύ αργά, πιθανότατα θα την αντισταθμίζετε «ατμίζοντας» περισσότερο. Θα πάρετε την ίδια ποσότητα νικοτίνης καταναλώνοντας πολύ περισσότερο υγρό αναπλήρωσης. Εάν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας σχετικά με το υγρό αναπλήρωσης, το πιθανότερο είναι να συνδέεται με τις αρωματικές ουσίες, οπότε γιατί να αυξήσετε την ποσότητα που «ατμίζετε»;
  Στη χειρότερη περίπτωση, κάποιος που έριξε τη νικοτίνη στο μηδέν θα μπορούσε να «ατμίζει» πολύ υγρό σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσει τη λαχτάρα τους γι’ αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι θα εισπνεύσει τεράστιες ποσότητες αρωμάτων. Υπάρχει όμως πραγματικός κίνδυνος σε αυτό; Θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει: Κάποια επίδραση στην υγεία κάποιου που «ατμίζει» αρώματα θα μπορούσε να εμφανιστεί σε είκοσι ή τριάντα χρόνια. Αλλά είναι πιθανό κάτι τέτοιο; Όχι, πιθανώς όχι.

   

  Πηγή πληροφοριών: DEA Flavor

   

  Κατηγορία: Slider, Υγεία, Χρήσιμα