Χρονόμετρο

  Το Λιμεναρχείο θέτει ζήτημα καθαριότητας στο λιμανάκι των Σφαγείων

  Δημοσιεύτηκε στις

   

   

   

  «Καθαριότητα Ευταξία – Υγιεινή Λιμενίσκου Σφαγείων Καβάλας»  ζητάει από Δήμο Καβάλας, τους συλλόγους και τους κυβερνήτες σκαφών

   

  Με έγγραφο του το Λιμεναρχείο Καβάλας ζητάει:

  1. Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας έγινε δέκτης καταγγελιών που αφορούν στην ύπαρξη άχρηστων αντικειμένων και απορριμμάτων στον προβλήτα του Λιμενίσκου Σφαγείων Καβάλας γεγονός που πέραν της αντιαισθητικής εικόνας και δυσοσμίας που προκαλούν, εγκυμονούν κινδύνους τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για τη ρύπανση της θάλασσας αφού είναι εύκολη η παράσυρση των απορριμμάτων από τα νερά των βροχοπτώσεων.
  2. Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας του εν λόγω χώρου παρακαλούμε για την άμεση, λόγω αρμοδιότητας, ανάληψη ενεργειών απομάκρυνσής τους, προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και τη διατήρηση της δημόσιας υγείας και τάξης.
  3. Σύλλογοι ΓΡΙ-ΓΡΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και Παρακτίων Καβάλας (Σφαγεία) στους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους επί του ανωτέρω θέματος.
  4. Κυβερνήτες Α/Κ σκαφών που ελλιμενίζονται στον λιμενίσκο Σφαγείων, ομοίως, όπως καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την διατήρηση της καθαριότητας, ευπρεπισμού και ευταξίας των κρηπιδωμάτων, και των θαλάσσιων χώρων του λιμενίσκου.

  Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

  Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΡΥΖΑΣ Β. Αθανάσιος

   


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.