Χρονόμετρο

  Η επένδυση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στην Καβάλα

  Δημοσιεύτηκε στις

  Το έργο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου στην Καβάλα έχει υπαχθεί από τον Δεκέμβριο του 2011 στο TΑΙΠΕΔ. Η Energean Oil & Gas έχει υποβάλει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από τον Ιούλιο του 2011 μία ολοκληρωμένη μελέτη για την μετατροπή του κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα, το οποίο βαίνει προς εξάντληση, σε χώρο αποθήκευσης φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο project συνιστά επένδυση της τάξης των 350 – 400 εκατ. ευρώ και αναφέρεται στην προοπτική αποθήκευσης 0,5 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου καθώς και ημερήσιας παροχής με 7 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.  Μπορεί δηλαδή να καλύψει περισσότερο από την μισή τρέχουσα κατανάλωση της χώρας και να δημιουργήσει αποθέματα ασφαλείας τα οποία η Ελλάδα δεν διαθέτει, καθώς οι αποθήκες του ΔΕΣΦΑ μπορούν εκ των πραγμάτων να καλύψουν τις ανάγκες μόνο για μία εβδομάδα περίπου, αν χρειαστεί.

  Επιπλέον, η δημιουργία μιας τέτοιας υποδομής λειτουργεί σαφώς υπέρ του ανταγωνισμού, καθώς προμηθευτές μπορούν να διοχετεύουν αέριο στην αποθήκη και αυτό να είναι διαθέσιμο για τους ίδιους καθώς και για άλλους μεγάλους καταναλωτές, σε μια εξέλιξη που μειώνει την εξάρτηση από τη Ρωσία (σήμερα καλύπτει το 70% της ελληνικής κατανάλωσης) αλλά και μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες υποχώρησης των τιμών.

  Τo συγκεκριμένο έργο επελέγη προσφάτως μεταξύ 12 συνολικά σχεδίων από την Ε.Ε. στα λεγόμενα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI).


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.