Χρονόμετρο

  ΤΕΕ – ΑΜ: Τα συμπεράσματα από την ενημέρωση της ΔΕΠΑ

  Δημοσιεύτηκε στις

  Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ στα Γραφεία της ΔΕΠΑ και στην Ρεβυθούσα

   

  Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ / Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τον  Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Δημήτρη Κυριαζίδη και  μέλη της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για το θέμα του LNG, επισκέφθηκε την Παρασκευή  4 Ιουλίου 2014, μετά από πολλαπλές επικοινωνίες, τα γραφεία της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην Αθήνα, προκειμένου να διενεργηθεί συνάντηση ενημέρωσης για τον υπό σχεδιασμό Πλωτό Σταθμό Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), στην περιοχή της Καβάλας.

  Στην συνάντηση είχαν προσκληθεί και εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Καβάλας και παραβρέθηκαν ο κ. Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος  και ο κ. Μάρκος Δέμπας, Αντιπρόεδρος.

   

  Στην συνάντηση εκ μέρους της ΔΕΠΑ συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπύρος Παλαιογιάννης και στελέχη της Εταιρείας, επικεφαλείς τομέων της εταιρείας Στρατηγικής και Ανάπτυξης,  Διεθνών Δραστηριοτήτων και υπεύθυνοι του έργου.

  Την παρουσίαση του έργου πραγματοποίησαν στελέχη της εταιρείας EXMAR για τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού και τη διεθνή εμπειρία και στελέχη της κοινοπραξίας ROGAN-PASECO για τις υπό εξέλιξη τεχνικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ασφαλείας.

   

  Κατά την γενική συζήτηση που προηγήθηκε της ενημέρωσης για το έργο, μεταφέρθηκε από τους εκπροσώπους της περιοχής μας, η θέση της τοπικής κοινωνίας με το μεγάλο συλλαλητήριο κατά της εγκατάστασης, που έλαβε χώρα την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2014 στην Καβάλα.

   

  Οι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ επεσήμαναν ότι η μη αποδοχή του Έργου από την τοπική κοινωνία αποτελεί Κριτήριο αποκλεισμού της επένδυσης χωρίς περαιτέρω αξιολογήσεις.

   

  Από την παρουσίαση που έγινε και τη συζήτηση που ακολούθησε επί τεχνικών θεμάτων παρουσία των μελετητών και του στελεχιακού δυναμικού της ΔΕΠΑ προέκυψαν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:

   

  1. Η Κατασκευαστική Μελέτη και Μελέτη οικονομικότητας έχουν προχωρήσει
  2. Η προμελέτη χωροθέτησης ανέδειξε τρεις θέσεις (είναι αυτές που περιγράφονται στο Scoping Report) που ικανοποιούν το κριτήριο του βάθους της θάλασσας, με επικρατούσα τη θέση ανατολικά της Καβάλα ΟΙΛ.
  3. Τα ποιοτικά κριτήρια Αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων ήταν ενδεικτικά τα εξής:

  –              Άλλες γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις

  –              Εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές

  –              Απόσταση από προστατευμένες περιοχές

  –              Ιχθυοκαλλιέργειες-αναψυχή-κολυμβητικές

  –              Θαλάσσια πρόσβαση και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

  –              Οπτική όχληση

  Οι εν λόγω θέσεις εξετάζονται περαιτέρω με κριτήρια ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος ώστε να προκύψουν οι ελάχιστες αποστάσεις από κατοικημένες περιοχές και περιοχές ιδιαίτερης προστασίας.

  1. Οι δυο προμελέτες (Ασφαλείας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) προχωρούν παράλληλα και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Από αυτές θα προκύψουν πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τη θέση του έργου. Ακολούθως και με βάση αυτούς τους περιορισμούς, θα εκπονηθούν οι αναλυτικές μελέτες που θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, καθώς και εξειδικευμένες μελέτες όπως αυτή της διάθεσης απορριπτόμενου Θαλασσινού Νερού (ΘΝ).
  2. Τα βασικά σενάρια ατυχήματος που εξετάζονται στην προμελέτη αφορούν πολλαπλές περιπτώσεις μεταξύ των οποίων και οι ακραίες τρομοκρατικής ενέργειας, σεισμού και παλιρροϊκού κύματος (τσουνάμι) και εστιάζουν σε
  • αστοχία βραχίονα εκφόρτωσης
  • ρήγμα στη δεξαμενή αποθήκευσης ΥΦΑ
  • ρήξη αγωγού ΥΦΑ
  • ρήξη αγωγού  μεταφοράς ΦΑ

  Για τα χειρότερα σενάρια θα εξεταστούν οι απαραίτητες αποστάσεις:

  –              για Εντάσεις ακτινοβολίας από φωτιά

  –              για υπερπιέσεις από έκρηξη νέφους ατμού

  1. Για τον αναλυτικό σχεδιασμό  της εγκατάστασης και την εκπόνηση των συνοδών μελετών θα ληφθούν υπόψη σειρά Διεθνών Προτύπων και Κωδίκων καθώς και το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς στην Ελλάδα και την περιοχή αλλά και αυτό που απορρέει από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Οδηγίες.
  2. Από τα εξειδικευμένα τεχνικά θέματα που παρουσιάστηκαν ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
  • το ύψος του Flare (καμινάδα) δεν θα ξεπερνά τα 12 μέτρα
  • η χρήση του ΘΝ ως θερμαντικού μέσου θα είναι δευτερευούσης προτεραιότητας ενώ πρωτευόντως θα χρησιμοποιείται το αέριο που σε μικρή μονάδα συμπαραγωγής θα παράγει το απαιτούμενο ατμό/θερμό νερό και ΗΕ για τις ανάγκες της πλωτής μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα του ΘΝ που θα χρησιμοποιείται θα είναι η μικρότερη δυνατή ενώ η διαφορά θερμοκρασίας δε θα ξεπερνά τους 5 βαθμούς. Προς επίρρωση των παραπάνω που αφορούν το ΘΝ παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη Ρεβυθούσα που επιβεβαιώνουν τη διαφορά θερμοκρασίας (<5oC) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • αναφορικά με τη χλωρίωση του ΘΝ είναι πάγια τεχνική σε όλες τις χρήσεις ΘΝ (που βέβαια καταλήγουν στη θάλασσα) από τις πισίνες με ΘΝ, έως τα πλοία  και τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτουν συστήματα συμπαραγωγής, ψύξης κ.λπ. Επισημάνθηκε ότι η τεχνική της χλωρίωσης απαιτεί λειτουργία  με τρόπο ώστε το υπολειμματικό χλώριο να είναι οριακά ανιχνεύσιμο (λίγο μεγαλύτερο από μηδέν). Για το θέμα της χλωρίωσης του ΘΝ θα δοθούν περαιτέρω στοιχεία από τη ΔΕΠΑ.
  • Σύμφωνα με τις προβλέψεις καταναλώσεων αναμένεται να παραλαμβάνεται φορτίο ενός καραβιού κάθε δεκαπέντε ημέρες και η διάρκεια της εκφόρτωσης θα είναι περίπου 24 ώρες.
  1. Έγινε αναφορά στις σημαντικές συνέργειες που δημιουργούνται με την υπόγεια φυσική αποθήκη «Νότιος Καβάλα» και σε αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή.

   

  Η ενημέρωση για το έργο της Καβάλας συνδυάστηκε, μετά από συνεννόηση με τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επίσκεψη στις εγκαταστάσεις ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, που βρίσκεται σε απόσταση 600 μέτρων από τον οικισμό Αγίας Τριάδας και 1500 μέτρων από την Πάχη Μεγάρων, όπου είναι εγκατεστημένος ο επίγειος σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης  Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (3η πύλη εισόδου φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου), οποίος λειτουργεί υπό την ευθύνη της ΔΕΣΦΑ  Α.Ε.

  Η εν λόγω εγκατάσταση περιλαμβάνει σύστημα εκφόρτωσης πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό ψύξη, δυο δεξαμενές αποθήκευσης σύστημα επαναεριοποίησης του ΦΑ και αποστολής προς το δίκτυο ΦΑ.  Για την αεριοποίηση χρησιμοποιείται θαλασσινό νερό σε συνδυασμό με χρήση καυστήρων του boil off  αερίου και μονάδα συμπαραγωγής.

   

   

   


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.