Χρονόμετρο
Xristos Gakis

  Προεκλογικά δρομολογούν λύση και στο πρόβλημα της Πολεοδομίας, στον Δήμο Καβάλας

  Δημοσιεύτηκε στις

  Ότι δεν έγινε πέντε χρόνια τώρα, θα γίνει τώρα…

   

  Σε συνέχεια των συσκέψεων και των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και   που αφορούσαν στις καθυστερήσεις διεκπεραίωσης πολεοδομικών υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Μάϊου 2019, συνάντηση στο γραφείο της Δημάρχου Καβάλας.Στην συνάντηση  συμμετείχαν η Δήμαρχος,  η  Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών & Υ.ΔΟΜ. Καβάλας κα Δρακονάκη Ευαγγελία, ο Πρόεδρος το Τ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας κος Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Τ.Ε.Ε. Α.Μ.  κος Απόστολος Παυλίδης και ο Δ/ντης Υ.ΔΟΜ. Καβάλας κος Μιχάλης Φλώρος.

  Σε μία προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης έγινε αναλυτική και εμπεριστατωμένη συζήτηση των δυσκολιών (καθυστερήσεις έκδοσης αδειών , υποστελέχωση υπηρεσίας δόμησης, νέο νομοθετικό πλαίσιο κλπ)  που αναμφίβολα μας απασχολούν όλους, τεχνικό κόσμο, υπηρεσίες και βέβαια τον πολίτη. Συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο άμεσων κατά το δυνατόν ενεργειών για την αντιμετώπισή τους ώστε:

  1. Να δοθεί λύση στο φλέγoν ζήτημα της χορήγησης βεβαίωσης όρων δόμησης από το Δήμο Θάσου.
  2. Να συναφθεί προγραμματική σύμβαση με καταρχήν συμμετοχή του Δήμου Καβάλας και το Τ.Ε.Ε. Α.Μ. Αντικείμενό της θα είναι η διεξαγωγή έρευνας για την καταγραφή κοινών και επαναλαμβανόμενων ελλείψεων υποβαλλόμενων φακέλων στις Υ.ΔΟΜ. του νομού, για τη χορήγηση άδειας δόμησης, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου.
  3. Υλοποιηθούν από κοινού συντονισμένες προσπάθειες του Τ.Ε.Ε. Α.Μ. και του Δήμου Καβάλας, για την επίλυση νομοθετικών κενών που θα επιτρέψουν τον έλεγχο αδειών από άλλες Υ.ΔΟΜ., έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για την ελάχιστη στελέχωση των υπηρεσιών.

  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.