Χρονόμετρο

  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

  Δημοσιεύτηκε στις

  Θέση Γενικού Διευθυντή:

  Ξενοδοχείο τριών αστέρων στο νομό Καβάλας ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Γενικό Διευθυντή. Αντικείμενο της θέσης είναι  η διαχείριση των πελατών, η επίβλεψη του προσωπικού και ο συντονισμός θεμάτων που αφορούν στην μονάδα. Αναφέρεται στη Διοίκηση της επιχείρησης. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, Μεταπτυχιακές Σπουδές (κατευθύνσεις Τουρισμός / Διοίκησης Επιχειρήσεων). Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

   

  Θέση Υπεύθυνου Ανάπτυξης Πωλήσεων:

  Ξενοδοχείο τριών αστέρων  στο νομό Καβάλας ζητά να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση Υπεύθυνο Ανάπτυξης – Πωλήσεων. Αντικείμενο της θέσης είναι η ευθύνη για τη διατήρηση των πωλήσεων και ο σχεδιασμός νέων στρατηγικών επέκτασης πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Σπουδές, (κατευθύνσεις Τουρισμός / Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικές Σπουδές). Άριστη γνώση τεχνικών πωλήσεων. Πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο χώρο πωλήσεων στον ξενοδοχειακό τομέα. Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

   


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.