Χρονόμετρο

  Προγράμματα κατάρτισης για νέους αγρότες

  Δημοσιεύτηκε στις

  Με  ευθύνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΔΡΑΜΑΣ, θα υλοποιηθούν πέντε προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες, ενταγμένα στις Πράξεις 1, 2 και 3) «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών, έκαστο, με τα εξής θέματα και τόπους υλοποίησης.

  1.            ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 19/12/2013, στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, στη Δράμα.

  2.            ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 20/12/2013, στη Νέα Πέραμο Καβάλας.

  3.            ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 23/12/2013, στην Δ.Ε. Φιλίππων Καβάλας.

  4.            ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 30/12/2013, στις Ελευθερές Καβάλας.

  5.            ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 31/12/2013, στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χρυσούπολης, στην Χρυσούπολη.

  Οι εκπαιδεύσεις θα είναι απογευματινές.

  Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, θα πρέπει έως την Παρασκευή 13-12-2013 να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.

  Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγραμμάτων κατάρτισης έως την Παρασκευή 13-12-2013.


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.