Χρονόμετρο

  Μετά την PFIC Ltd, πρόστιμο 50.000 ευρώ και στην ΕΛΛ.ΑΓΡΟ.ΛΙΠ.

  Δημοσιεύτηκε στις

  ΣΤΙΣ 70.000 ΕΥΡΩ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ…

  Φαίνεται ότι οι φωνές των απολυμένων της E.L.F.E. δεν ήταν βοούσες εν τη ερήμω, καθώς οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και δη το Τμήμα Περιβάλλοντος επέβαλαν δύο πρόστιμα στη διοίκηση της λιπαματοβιομηχανίας της Νέας Καρβάλης.
  Έτσι, μετά τις 20.000 ευρώ στην PFI Company Ltd, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΕΛΛ.ΑΓΡΟ.ΛΙΠ., με τον λογαριασμό να ανεβαίνει στις 70.000 ευρώ για σειρά παραβάσεων λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας «για την προστασία του περιβάλλοντος».
  Κι αυτό το πρόστιμο προκλήθηκε, έπειτα από την αυτοψία του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), το οποίο συγκλήθηκε στις 25 Μαΐου 2016 από τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, ενώ έχοντας την άδεια του Πταισματοδικείου από τον Ιούνιο, προχώρησε σε έλεγχο στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις 23 Σεπτεμβρίου 2016.
  Εκεί, όπως αναφέρεται στην απόφαση για την επιβολή προστίμου, «διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ορίου των 450mg/Nm3 του SO2 (σ.σ. διοξειδίου του Θείου), όρος που θέτει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κατά παράβαση αυτής». Διαπιστώνει ακόμη τη διαφυγής υγρού παραφηνικής φύσεως, που αποτελεί παράβαση της ΑΕΠΟ, σύμφωνα µε τον οποίο «οι δεξαμενές θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκανών ασφαλείας ικανού όγκου οι οποίες να είναι κατασκευασμένες µε τρόπο ώστε να συγκρατούν τυχόν διαρροές, προκειμένου να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους η/και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα σε περιπτώσεις ατυχηματικών διαρροών».
  Παράλληλα, το ΚΕΠΠΕ διαπιστώνει μια σειρά παραβάσεων, όπως τη μη τήρηση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, καθώς και όλα τα επικίνδυνα απόβλητα σε κατάλληλους διαμορφωμένους χώρους και στην συνέχεια να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, τη μη ύπαρξη μετρητών στους οχετούς, την ύπαρξη διάσπαρτων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις κ.α.
  Στην απόφαση, που υπογράφει ο κ. Μαρκόπουλος σημειώνεται ακόμη ότι «θα έπρεπε οι εταιρείες να προβούν σε αίτημα για τροποποίηση της άδειας χρήσης πριν τις 01-07-2016», όπως και ότι «οι ισχυρισμοί της εταιρείας επί των διαπιστωθέντων παραβάσεων της έκθεσης αυτοψίας για τις υπερβάσεις του ορίου των 450 mgSO2/Nm3 δεν γίνονται δεκτές. Το όριο των 450 mgSO2/Nm3 έχει θεσπιστεί στην οικεία ΑΕΠΟ για την προστασία του περιβάλλοντος και θα πρέπει να τηρείται, υπέρβασή του συνεπάγεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Σύμφωνα µε τα ζητηθέντα κατά την ώρα της αυτοψίας στοιχεία (ιστορικό ελέγχου) το όργανο βαθμονομείται κάθε 28 ημέρες. Η εταιρεία όφειλε να διαγνώσει έγκαιρα το πρόβλημα του αναλυτή και να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατό. Η εταιρεία εκ των υστέρων προέβη σύμφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσε σε ενέργειες συμμόρφωσης, αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων και παράδοσης των αποβλήτων εντούτοις δεν αναιρεί τις διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την ώρα της αυτοψίας από την πλημμελή διαχείριση των καταλυτών και την ρύπανση και υποβάθμιση που προκάλεσε από την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων».
  Η ΕΛΛ.ΑΓΡΟ.ΛΙΠ. έχει δικαίωμα προσφυγής στο διοικητικό πρωτοδικείο εντός 60 ημερών κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, ενώ μέσα σε 15 μέρες μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ενώπιων του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

  Δημήτρης Μπουντάς


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.