Χρονόμετρο

  Μάκης Παπαδόπουλος υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας – Για την πλημμύρα στα Τενάγη των Φιλίππων

  Δημοσιεύτηκε στις

  Ο κ. Μάκης Παπαδόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας, σε σχέση με το πρόβλημα των ΤΕΝΑΓΩΝ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

  <<Η περιοχή των ΤΕΝΑΓΩΝ βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία.Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για να μπορέσουν οι αγρότες να σπείρουν και να συνεχίσουν τις καλλιεργητικές τους εργασίες άμεσα και να αποζημιωθούν όσοι τυχόν έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες.Έχουν επισημανθεί πολλές φορές από τους τοπικούς φορείς προς την πολιτεία στο παρελθόν οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, ωστόσο δεν υπήρξε η αναγκαία  ανταπόκριση.Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, η πολιτεία και τα συναρμόδια υπουργεία οφείλουν να χρηματοδοτήσουν άμεσα και με το χαρακτήρα του εξαιρετικά επείγοντος τις εργασίες που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση.Να δρομολογηθούν οι απαραίτητες μελέτες από τους τοπικούς φορείς, οι οποίες θα λαμβάνουν υπ’ όψιν όχι μόνο την αγροτική, αλλά και την συνολική διάσταση και ανάπτυξη της περιοχής. Να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης των Τεναγών>>.


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.