Χρονόμετρο

  Μειώθηκαν περαιτέρω οι βασικοί δείκτες εγκληματικότητας το μήνα Μάρτιο του 2020

  Δημοσιεύτηκε στις

  Συνολικά το α’ τρίμηνο του έτους καταγράφονται λιγότερες  ληστείες, κλοπές – διαρρήξεις και κλοπές τροχοφόρων σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα

   

  Μετά τη μείωση που καταγράφηκε στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας το α’ δίμηνο του 2020, (σχετ. το από 01-04-2020 Δελτίο Τύπου) το μήνα Μάρτιο καταγράφεται περαιτέρω μείωση στις κατηγορίες αυτές, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

  Ειδικότερα, καταγράφηκαν λιγότερες ληστείες, κλοπές τροχοφόρων και κλοπές – διαρρήξεις, ως ακολούθως:

  Ληστείες

  • 151 λιγότερες στην επικράτεια (244 έναντι    395, μείωση 38,23 %)
  • 120 λιγότερες στην Αττική (191 έναντι    311, μείωση 38,59 %)
  • 26 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη       ( 28 έναντι      54, μείωση 48,15 %)

  Κλοπές – Διαρρήξεις

  • 2.588 λιγότερες στην επικράτεια (4.391 έναντι 6.979, μείωση 37,08 %)
  • 1.721 λιγότερες στην Αττική (2.470 έναντι 4.191, μείωση 41,06 %)
  • 590 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη (928 έναντι   1.518, μείωση 38,87 %)

  Κλοπές Τροχοφόρων

  • 602 λιγότερες στην επικράτεια (1.185 έναντι 1.787, μείωση 33,69 %)
  • 497 λιγότερες στην Αττική (670 έναντι 1.167, μείωση 42,59 %)
  • 18 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη  (206 έναντι    224, μείωση  8,04 %)

  Συνολικά το α’ τρίμηνο του 2020 στους βασικούς δείκτες εγκληματικότητας καταγράφονται τα ακόλουθα:

  Ληστείες

  • 424 λιγότερες στην επικράτεια (790 έναντι 1.214, μείωση 34,93 %)
  • 384 λιγότερες στην Αττική (590 έναντι    974, μείωση 39,43 %)
  • 30 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη       (109 έναντι    139, μείωση 21,58 %)

  Κλοπές – Διαρρήξεις

  • 2.753 λιγότερες στην επικράτεια (17.635 έναντι 20.388, μείωση 13,50 %)
  • 2.037 λιγότερες στην Αττική (10.205 έναντι 12.242, μείωση 16,64 %)
  • 498 λιγότερες στη Θεσσαλονίκη  (4.082 έναντι   4.580, μείωση 10,87 %)

  Κλοπές Τροχοφόρων

  • 1.098 λιγότερες στην επικράτεια (4.317 έναντι 5.415, μείωση 20,28 %)
  • 1.013 λιγότερες στην Αττική (2.518 έναντι 3.531, μείωση 28,69 %)
  • 34 επιπλέον στη Θεσσαλονίκη    (677 έναντι    643, αύξηση  5,29 %)

  Παράλληλα, κατά το α’ τρίμηνο 2020 εξιχνιάστηκαν (11.026) υποθέσεις του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος, έναντι (10.827) πέρυσι, οι οποίες αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας.


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.