Χρονόμετρο

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΚΙΟΥΡΤΣΗ – ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ: Χειροπιαστά στοιχεία αποδεικνύουν τη δράση της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Καβάλας

  Δημοσιεύτηκε στις

  Ο λόγος για τη φωτογραφία του κ. Ηλία Φέσσα με την επιγραφή στο υπέρθυρο της Μεγάλης Λέσχης, η οποία αποκαλύφθηκε με την ευκαιρία της αναπαλαίωσης του κτηρίου

   

   

   

  Ήταν για μένα μια ευχάριστη έκπληξη η φωτογραφία του κ. Ηλία Φέσσα με την επιγραφή στο υπέρθυρο της Μεγάλης Λέσχης, η οποία αποκαλύφθηκε με την ευκαιρία της αναπαλαίωσης του κτηρίου. Γράφει: Υπέρ του εν Καβάλλα/ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-1910/ ΜΕΓΑΛΗ ΛΕΣΧΗ. Η επιγραφή αυτή έρχεται ως αποδεικτικό στοιχείο να επιβεβαιώσει με την ύπαρξή της τη, που σχετίζεται άμεσα με την Ιστορία της Καβάλας και της περιοχής της.

   

  Στις σελίδες 23-24 του βιβλίου μου Αγγελική Χ. Κιουρτσή – Μιχαλοπούλου, “Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Καβάλας 1902-1992”, Καβάλα 1993, αναφέρεται στο Άρθρο 1ο του Καταστατικού: “Σκοπός του εν Καβάλλα την 6ην Οκτωβρίου 1902 συσταθέντος Σωματείου υπό τον τίτλον ‘Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών’, εδρεύοντος δε εν Καβάλλα, είναι η ηθική και υλική υποστήριξις του εν Καβάλλα Νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’ και η κατά το ενόν χορηγία συνδρομής προς αναξιοπαθούσας οικογενείας”. Αυτό φαίνεται και στον Κώδικα της Δημογεροντίας, όπου η Φ.Α.Κ.Κ. αναφέρεται ως βασική χορηγός “διά την τακτικήν και απρόσκοπτον λειτουργίαν αυτού” δηλαδή του Νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’.

   

  Εξάλλου σχετική με το σκοπό της Φ.Α.Κ.Κ. είναι και η σφραγίδα της Φιλοπτώχου. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού της “η Αδελφότης έχει σφραγίδα φέρουσαν γύρω τας λέξεις ‘Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών. Εν Καβάλλα 1902′ και εν τω μέσω ασθενή επί κλίνης και παρ’  αυτώ αδελφήν του ελέους”. Στις σελίδες 145-147 του βιβλίου αναφέρονται λεπτομερώς οι σχέσεις της υποστήριξης του Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” από τη Φ.Α.Κ.Κ. Θέλω να επισημάνω μόνο το ότι στο “Ακροτελεύτιον άρθρον 1” του Καταστατικού της Φιλοπτώχου αναφέρεται ότι “εν περιπτώσει διαλύσεως της Αδελφότητος άπασα η χρηματική και κτηματική αυτής περιουσία αυτοδικαίως περιέρχεται εις την αποκλειστικήν κατοχήν και κυριότητα του Νοσοκομείου Καβάλλας ‘Ευαγγελισμός’ (Πρακτ. 12/10/1914).

   

  Τέλος, το 1915 σταματάει η οικονομική ενίσχυση του Νοσοκομείου ‘Ευαγγελισμός’, γιατί η Αδελφότητα “δεν έχει πλέον σχέσιν τινά προς το εν λόγω Νοσοκομείον, καθότι την διατήρησιν τούτου ανέλαβεν ο Δήμος” (Πρ. 8/3/1915).


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.