Χρονόμετρο

  Για το «σκάνδαλο» του Κοινωνικού Παντοπωλείου: Απαλλακτικό το πόρισμα της ΕΔΕ

  Δημοσιεύτηκε στις

  Όλοι οι εμπλεκόμενοι προέβησαν σε παραλείψεις ή υπερβάσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων χωρίς δόλο, όπως επισημαίνεται

   

   

  Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν υπήρξε με την παραληφθείσα ποσότητα των 1.200 φιαλών ηλιέλαιων σε συσκευασία των 5 lit για τις ανάγκες των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μεταξύ άλλων η Ένορκη Διοικητική Εξέταση την οποία είχε διατάξει ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής και ορίστηκε να διενεργήσει ο γενικός διευθυντής του Δήμου Νέστου Απόστολος Κοντοστόλης.  Ειδικότερα, στο πόρισμα του κ. Κοντοστόλη αναφέρονται τα ακόλουθα:

   

  1. Η διακίνηση και διαχείριση του ηλιέλαιου επιβεβαιώνεται ως προς την ποσότητα προμήθειας 1.200 φιαλών της συσκευασίας των 5lit και διάθεσης αυτών.

   

  2. Από τα υπάρχοντα έγγραφα δεν προκύπτει αμφισβήτηση ως προς την ποσότητα, αλλά διαφωνία ως προς την διαδικασία.

   

  3. Σε όλη την διαδικασία προμήθειας ηλιέλαιου από τον Δήμο Καβάλας για λογαριασμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου όλοι οι εμπλεκόμενοι προέβησαν σε παραλείψεις ή υπερβάσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων – υποχρεώσεων τους ως υπαλλήλων, γεγονός που οφείλεται κατά μεγάλο μέρος και σε διαφορετική ερμηνεία των διαδικασιών και διατάξεων από τον κάθε ένα ξεχωριστά.

   

  4. Οι ανωτέρω παραλείψεις ή υπερβάσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν πειθαρχικά παραπτώματα, διότι έχουν συντελεστεί κατά τη λειτουργία της υπηρεσίας σε συνθήκες αδυναμίας εφαρμογής κατά γράμμα των πολυπληθών και κατά ένα μέρος αντικρουόμενων διατάξεων και διαδικασιών. Το γεγονός αυτό στην εξεταζόμενη περίπτωση ώθησε τους υπαλλήλους, μη ηθελημένα, να προβούν καθ’ υπέρβαση σε ενέργειες οι οποίες δεν προβλέπονται από τις διατάξεις ή να παραλείψουν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της προμήθειας επακριβώς όπως ορίζεται στον ΕΚΠΟΤΑ, χωρίς να προκύπτει δόλος.

   

  5. Η εφαρμογή των διατάξεων, όχι μόνο κατά ουσία, αλλά και κατά τύπο δημιουργεί προβλήματα και γραφειοκρατία, τα οποία πολλές φορές δημιουργούν σύγχυση στους υπαλλήλους.

   

  Κατόπιν αυτών, ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής δήλωσε ότι κλείνει μια υπόθεση που τραυμάτισε το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξαιτίας της αμετροέπειας της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και της προσπάθειας να πληγεί το ηθικό κύρος της Διοίκησης του Δήμου, καθώς επίσης και των υπαλλήλων και των εθελοντών που στηρίζουν τους κοινωνικούς θεσμούς του Δήμου Καβάλας. «Δε μπορώ παρά να αισθάνομαι δικαιωμένος μετά από αυτή την εξέλιξη» δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.