Χρονόμετρο

  Επιτυχείς ασκήσεις ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της Energean Oil & Gas στην Καβάλα

  Δημοσιεύτηκε στις

  Άσκηση αντιμετώπισης Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη και η σωστή εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης τέτοιας κατηγορίας ατυχημάτων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων της ΚΑΒΑΛΑ OIL, θυγατρικής της Energean Oil & Gas,  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  Η επιθεώρηση τελέστηκε με βάση την ΚΥΑ 12044/613 που αποτελεί ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Κοινοτικής Οδηγίας 96/82/ΕΕ, γνωστής ως SEVEZO II.

  Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε την αντιμετώπιση φωτιάς που αρχικά εκδηλώνεται στον περιμετρικό δακτύλιο της δεξαμενής αποθήκευσης σταθεροποιημένου αργού πετρελαίου ΤΚ-704 C, χωρητικότητας 40.000 κ.μ. και μετέπειτα επεκτείνεται σε όλη την έκταση της οροφής της δεξαμενής.

  Οι ενέργειες του αγήματος πυρόσβεσης και ο εξοπλισμός πυρόσβεσης της εγκατάστασης ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες του συμβάντος και η άσκηση θεωρήθηκε απόλυτα επιτυχής.

  Επίσης στις εγκαταστάσεις της Καβάλας πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος Ηλεκτρολογικών και Οργάνων σε θέματα ασφαλούς λειτουργίας και αξιοπιστίας του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

  Το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάστηκε από την εταιρία PEPPERL+FUCHS με εισηγητές τους Fabio Citterico και Michele Bonalume , υπεύθυνους Τεχνικής Υποστήριξης / Διασφάλισης Ποιότητας και Πωλήσεων αντίστοιχα.

  Η θεματολογία της εκπαίδευσης επικεντρώθηκε στις Ευρωπαϊκές οδηγίες ΑΤΕΧ 94/9/EC, ATEX 137 1999/92/EC και στο πρότυπο εναρμόνισης CEI EN60079, περί προδιαγραφής του εξοπλισμού αναφορικά με την καταλληλότητά του για χρήση σε χώρους όπου παρουσιάζονται αναφλέξιμα ή εκρηκτικά αέρια και προδιαγραφής του χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στις επικρατούσες συνθήκες επικινδυνότητας.

  Αναλύθηκαν επίσης οι οδηγίες IEC 61508 και IEC 61511 περί καθορισμού και προδιαγραφής του επιπέδου αξιοπιστίας PFD (Probability of Fail on Demand) και SIL (Safety Integrity Level) του εξοπλισμού.

   

  (Δελτίο Τύπου)


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.