Χρονόμετρο

  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ

  Δημοσιεύτηκε στις

  Ἀπὸ την Ιερὰ Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου ανακοινώνεται, ότι, εν όψει του νέου σχολικοὺέτους2020-2021η τοπική μας Εκκλησία φροντίζει για την διασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την ομαλὴ λειτουργία του Εκκλησιαστικοὺ Βρεφονηπιακοὺ Σταθμοὺ «Κιτσικοπούλειο» και την ασφαλὴ φιλοξενία βρεφὼν και νηπίων σε αυτὸν.

  Οι προεγγραφὲς για τας ΔΩΡΕΑΝ φιλοξενία παιδιὼν ανέργων ὴ αυτοαπασχολουμένων ὴ εργαζομένων μητέρων στον ιδιωτικὸ τομέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ, έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι να συμπληρωθὴ ο αριθμὸς δυναμικότητος του Σταθμοὺ. Παράλληλα για τις περιπτώσεις οικογενειὼν, που δεν έχουν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, θα υπάρξῃ μέριμνα για την εξυπηρέτησή τους με ευνοϊκοὺς όρους και χαμηλὰ τροφεία, όπως, άλλωστε, επιτάσσει και ο μη κερδοσκοπικὸς χαρακτήρας του Ιδρύματος.

  Οι ενδιαφερόμενοι Γονεὶς παιδιὼν απὸ οκτὼ (8)έως σαράντα τεσσάρων (44) μηνὼν δύνανται να απευθύνωνται καθημερινὰ στη Γραμματεία του Σταθμοὺ, στην περιοχὴ του Βύρωνος πλησίον του ιεροὺ Ναοὺ της Μεταμορφώσεως Καβάλας και στον αριθμό τηλεφώνου 2510.244817.-

   

  Εκ της Ιερὰς Μητροπόλεως

  Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.