Χρονόμετρο

  Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την καταστροφή των βουνών της Θάσου από την ανεξέλεγκτη λατομική δραστηριότητα

  Δημοσιεύτηκε στις

  Με πρωτοβουλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη και Τάνιας Ελευθεριάδου κατετέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν 8 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την οποία τίθενται ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους της Θάσου, σχετικά με την ανεξέλεγκτη λατομική δραστηριότητα και, κατ’ επέκταση, την καταστροφή των βουνών του νησιού.

  Οι βουλευτές, ανταποκρινόμενοι στην ανησυχία των κατοίκων και των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής, αναφέρουν στην ερώτηση τους τις σοβαρές περιβαλλοντικές και κατ’ επέκταση κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την εντατική λατόμευση μαρμαροφόρων εκτάσεων σε ανοικτές εκμεταλλεύσεις, σε έναν τόπο που βιοπορίζεται, ως επί το πλείστον, από τον τουρισμό, την κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία, τομείς οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα.

  Ειδική αναφορά έγινε και για τα σοβαρά φαινόμενα παραβάσεων, υλοτομήσεων σε εκτάσεις Μαύρης Πεύκης, μπαζωμάτων σε ρέματα και καταπατήσεων, σύμφωνα και με πρόσφατη καταγγελία κατοίκων των Μαριών και της Σκάλας Μαριών.

  Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε σοβαρά ερωτήματα, τα οποία κρίνουν κρίσιμα για το μέλλον του νησιού.

   

   

   

  ΕΡΩΤΗΣΗ

  Θέμα:  Καταστροφή των βουνών της Θάσου από την ανεξέλεγκτη λατομική δραστηριότητα

   

  Το νησί της Θάσου διαθέτει μια οροσειρά που δομείται από διάφορους τύπους μαρμάρων, σχιστόλιθων, γνευσίων και αμφιβολιτών. Ο κυριότερος τύπος μαρμάρων είναι το λευκό δολομιτικό μάρμαρο. Το 90% του νερού ύδρευσης του νησιού εξασφαλίζεται από πηγές που βρίσκονται στις μαρμαροφόρες περιοχές. Η ύπαρξη υψηλών δασών έχει βοηθήσει ώστε να συγκρατούνται μεγάλες ποσότητες βρόχινου νερού, τροφοδοτώντας ορεινές πηγές, που αποδείχτηκαν ζωτικής σημασίας για τη διαχρονική επιβίωση των ορεινών και των παράκτιων οικισμών. Επίσης, έχουν συμβάλει στην αντιπλημμυρική προστασία. Τα δάση Μαύρης Πεύκης, που απαντούν πάνω από τα 600 μέτρα υψόμετρο, θεωρούνται ιδιαίτερης οικολογικής αξίας και προστατεύονται ως «οικότοπος προτεραιότητας», σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, υπάρχουν και άλλα αξιόλογα δασικά είδη, όπως οι Άρκευθοι και οι Ίταμοι. Επιπλέον, η παρουσία σημαντικού αριθμού σπάνιων αρπακτικών πουλιών, όπως ο Χρυσαετός και το Χρυσογέρακο, οδήγησαν στην ανακήρυξη της ορεινής Θάσου ως προστατευόμενης (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) και στην ένταξή της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.

   

  Η εντατική λατόμευση μαρμαροφόρων εκτάσεων σε ανοικτές εκμεταλλεύσεις δημιουργεί σοβαρές περιβαλλοντικές και κατ επέκταση κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς καταστρέφει πολύτιμες δασικές εκτάσεις, τροποποιεί τις χρήσεις γης και υποβαθμίζει την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα των υδατικών πόρων καθώς και την κυκλοφορία των επιφανειακών νερών. Επίσης, προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία. Αντί να συμμορφωθεί η λατομική δραστηριότητα με νομοθετικές και άλλες θεσμικές ρυθμίσεις, παρατηρούνται σοβαρά φαινόμενα παραβάσεων, υλοτομήσεων σε εκτάσεις Μαύρης Πεύκης, μπαζωμάτων σε ρέματα και καταπατήσεων, σύμφωνα και με πρόσφατη καταγγελία κατοίκων των Μαριών και της Σκάλας Μαριών.

   

  Ερωτάται ο Υπουργός Περιβάλλοντος:

   

  • Ποιά από τα λατομεία μαρμάρου στη Θάσο λειτουργούν χωρίς άδεια, ποια προβαίνουν σε παράνομη εξόρυξη μαρμάρου εκτός αδειοδοτημένων εκτάσεων, ποια δεν εφαρμόζουν τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως προβλέπεται στην άδειά τους, ποια δεν έχουν αδειδοτημένη σύνδεση με τη ΔΕΥΑΘ και δεν πληρώνουν για την υδροδότησή τους, ποια δεν έχουν κάνει αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως προβλέπεται;
  • Τι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί για τη διαπίστωση των παραπάνω, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και το ΥΠΕΝ, ποιες παρανομίες έχουν καταγραφεί και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών που προκαλεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον;
  • Κρίνεται απαραίτητη την εκπόνηση μελέτης υδατικού δυναμικού της Θάσου και των επιπτώσεων σε αυτό από τις λατομικές δραστηριότητες, όπως προτείνουν επιστήμονες και η τοπική κοινωνία. Προτίθεται το Υπουργείο να αναθέσει μια τέτοια μελέτη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και με τον Δήμο Θάσου;
  • Ελέγχονται οι φυτοκομικές εργασίες αποκατάστασης των λατομικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τους Περιβαλλοντικούς Όρους, και γενικά η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με το καθορισθέν στην άδεια χρονοδιάγραμμα και εντός του χρόνου της νόμιμης λειτουργίας τους;
  • Είναι στην πολιτική του Υπουργείου η επέκταση της λατομικής δραστηριότητας στο νησί, με αδειοδότηση και νέων εκμεταλλεύσεων ανοικτού τύπου ή συμφωνείτε με το αίτημα κατοίκων της Θάσου να μην επιτραπεί καμιά νέα αδειοδότηση λατομικής δραστηριότητας μέχρι να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι υδρολογικές μελέτες;

   

  Οι ερωτώντες Βουλευτές

  Γιαννούλης Χρήστος

  Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)

  Φάμελλος Σωκράτης

  Αλεξιάδης Τρύφωνας

  Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

  Ραγκούσης Γιάννης

  Σκουρολιάκος Παναγιώτης

  Χρηστίδου Ραλλία

   


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.