Χρονόμετρο

  Αναλυτικά τα ονόματα των επιτυχόντων από σχολεία της Καβάλας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Δημοσιεύτηκε στις

  ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

  ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ

  1 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

  1 ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ

  2 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟ

  1 ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

  1 ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10%

  1 ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2015

  1 ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

  1 ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2014

  1 ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟ

  4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

  4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2014

  4 ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟ

  6 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  6 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟ

  6 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2014

  6 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2015

  1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

  1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ

  1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2014

  1 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2015

  2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΟ

  2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2014

  2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2015

  3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

  3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ

  3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2014

  3 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2015

  5 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

  5 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟ

  5 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2014

  5 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2014

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ 10% 2014

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 10% 2014

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 10% 2015

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ  ΠΑΛΑΙΟ

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 10% 2014

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 10% 2015


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.