Χρονόμετρο

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕ ΤΕΙ & ΑΕΙ

  Δημοσιεύτηκε στις

  1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  1ο ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014

  2ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014

  4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014

  4ο  ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2012

  4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2013

  ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 90%  2014

  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 10% 2012

  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 10% 2013

  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 90%  2014

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ 10% 2013

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ 90% 2014

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 10% 2012

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 10% 2013

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 90% 2014

  ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 10% 2012

  ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 90% 2014

  ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 10% 2012

  ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 90% 2014

  ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 10% 2012

  ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 10% 2013

  ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 90% 2014

  ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2012

  ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 90% 2014

  ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 90% 2014

  ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2012

  ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 90% 2014

  ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.