Χρονόμετρο

  Ενημέρωση για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του δήμου Καβάλας

  Δημοσιεύτηκε στις

  Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του δήμου Καβάλας αποκτά παρουσία στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας προσκαλούμε να τη γνωρίσετε μέσα από το νέο περιεχόμενο του ιστοχώρου www.urbankavala.gr και να την «ακολουθήσετε» στο Facebook και στο Instagram.

  Στην αρχική σελίδα του www.urbankavala.gr μπορείτε να βρείτε τις βασικές πληροφορίες αναφορικά με τη ΣΒΑΑ, όπως τους στόχους, την περιοχή παρέμβασης και τον φορέα υλοποίησής της, καθώς και μία σύντομη παρουσίαση των έργων που την απαρτίζουν μέσω βίντεο, γραφικών και κειμένων.

  Στο μενού θα βρείτε τις ενότητες «στρατηγική» και «έργα» στις οποίες μπορείτε να διαβάσετε λεπτομερώς το περιεχόμενο της ΣΒΑΑ και να ενημερωθείτε για το αντικείμενο και τα αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε έργου αντιστοίχως.

  Ο ιστοχώρος είναι προσβάσιμος για τα άτομα με αναπηρία και θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με βίντεο, φωτογραφίες και άλλο οπτικό υλικό παράλληλα με την υλοποίηση των έργων της ΣΒΑΑ.

  Στο Facebook και στο Instagram θα παρέχεται διαρκής ενημέρωση για την πορεία των έργων, για τις επιμέρους ενέργειες προβολής και δημοσιότητας π.χ. εκδηλώσεις, ημερίδες, εργαστήρια πολιτών, και επιπλέον θα είναι δυνατή η διαδραστική επικοινωνία με το ευρύ κοινό.

  Η λειτουργία του ιστοχώρου και η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι παραδοτέα της πράξης «Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Καβάλας»,  η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προκειμένου οι πολίτες:

  • να γνωρίζουν πως επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης στην περιοχή τους,
  • να ενημερώνονται έγκαιρα για την εξέλιξη και τα αποτελεσμάτων των έργων,
  • να κατανοούν το αντικείμενο του κάθε έργου αλλά και τις επιπτώσεις -κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές- που θα επιφέρουν αυτά στην καθημερινότητα τους και στη φυσιογνωμία του δήμου τους,
  • να γίνουν οι ίδιοι φορείς της αλλαγής και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των έργων.

  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.