Χρονόμετρο

  ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ: Υπογραφή Σύμβασης του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου”

  Δημοσιεύτηκε στις

  Την Παρασκευή 27-03-2020 υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θάσου κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο και τον Ανάδοχο η σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)», συνολικού ποσού 928.239,31 Ευρώ.

  Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Θάσου, ενώ κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Θάσου.

  Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ & Ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θάσου.

   

  Γραφείο Δημάρχου


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.