Χρονόμετρο

  ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: Ρύθμιση οφειλών τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων

  Δημοσιεύτηκε στις

  Ο Δήμος Καβάλας καλεί όσους έχουν οφειλές τελών καθαριότητας οικογενειακών τάφων, οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες επί δέκα και πλέον έτη, να τις εξοφλήσουν ή να προβούν σε ρύθμισή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

  Επίσης, στις περιπτώσεις οικογενειακών τάφων, για τους οποίους υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τους δικαιούχους, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 στο γραφείο των κοιμητηρίων:

  – πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αρχικού δικαιούχου και
  – αντίγραφο παραχωρητηρίου σε περίπτωση αμφιβολίας για το πρόσωπο του αρχικού δικαιούχου.

  Μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών και εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, όσοι τάφοι δεν αποκατασταθούν οικονομικά ή δεν υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα επανέλθουν στον Δήμο, σύμφωνα με την απόφαση 392/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

  ΤΗΛ: 2513 500393-391-392
  FAX: 2513 500-394
  Mail: [email protected]


  Δημοσιεύτηκε στις

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.