Χρονόμετρο

  ΤΕΕ ΑΜ: Αντίθετο στο σχέδιο του πλωτού LNG

  Δημοσιεύτηκε στις

  Η διοικούσα επιτροπή έλαβε σχετική απόφαση

   

  Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ στην συνεδρίασή της της 12-6-2014, αποφάσισε να συνταχθεί με την κινηματική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας κατά της  σχεδιαζόμενης εγκατάστασης του έργου ‘’Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού  Αερίου LNG Αιγαίου’’.

  Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

  Το ΤΕΕ-ΑΜ σύμφωνα με το εγκεκριμένο με την πρόσφατη απόφαση της Αντιπροσωπείας πλαίσιο  δράσης του, έχει αναλάβει την ευθύνη ώστε η συλλογικότητα που αποτελεί, αξιοποιώντας  τον ποιοτικό αλλά και κοινωνικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου της πολιτείας, να δρα για την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος και του συμφέροντος της τοπικής κοινωνίας, προτάσσοντας την ικανοποίηση των πραγματικών κοινωνικών αναγκών απέναντι στην εκποίηση του δημόσιου πλούτου, συμβάλλοντας αφενός στην διαμόρφωση κατευθύνσεων για την ανατροπή της καταστροφής που συντελείται στον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό και αφετέρου στην προώθηση ενός νέου  πλαισίου αξιοποίησης και ανάπτυξης των παραγωγικών υποδομών που έχουν διασωθεί από την κρίση.

  Μέσα στα πλαίσια αυτά στηρίζει  έργα που θα συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και θα δώσουν την δυνατότητα στις παραγωγικές μονάδες και την οικιακή κατανάλωση να έχουν αξιόπιστη πρόσβαση σε φθηνές και όσο το δυνατό φιλικότερες προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, όπως είναι και το φυσικό αέριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν σωστή χωροθέτηση και θα καλύπτουν όλες τις υψηλότερες προϋποθέσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικής συμβατότητας.

  Παράλληλα είναι προφανές ότι λόγω των τεράστιων παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου (συμβατικών και μη συμβατικών), της μεγάλης αύξησης της ζήτησης ενέργειας και της εξέλιξης της τεχνολογίας διαχείρισης των κρυογενικών υγρών και των σχετικών συστημάτων ασφαλείας, το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) θα εισέρχεται, παράλληλα με τους μεγάλους αγωγούς φυσικού αερίου, ολοένα και περισσότερο στο θέμα της μεταφοράς του φυσικού αερίου από απομακρυσμένες περιοχές άντλησης σε περιοχές κατανάλωσης, όπου και θα εγκαθίστανται μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης.

  Όμως, οι εγκαταστάσεις διαχείρισης LNG, λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν (με σοβαρότερους τύπους πιθανών κινδύνων τις πυρκαγιές λίμνης και την διασπορά νεφών εύφλεκτου αερίου) για τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις στο ευρύτερο περιβάλλον τους, έχουν δεχθεί μεγάλη αμφισβήτηση και αντίδραση από την κοινωνία αλλά και επιστήμονες και ερευνητές κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιπτώσεις που επιχειρήθηκε (π.χ. Long Beach-CA/επίγειος σταθμός και Long Island-NY/πλωτός σταθμός) να εγκατασταθούν τέτοιες μονάδες πλησίον λιμένων, κατοικημένων περιοχών ή βιομηχανικών υποδομών, θεωρούμενες επιπλέον ιδιαίτερα ευάλωτες σε τρομοκρατικές επιθέσεις μετά την 11/9.

  Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, όσα αναφέρθηκαν στην ενημέρωση και τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία για το έργο ‘’Πλωτός Σταθμός αποθήκευσης και επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Aegean LNG import terminal’’  στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Καβάλας, και επειδή από τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει,

  •             ότι δύο πλωτοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου σε απόσταση 100 χιλιομέτρων μεταξύ τους (Αλεξανδρούπολη – Καβάλα) και συνολικής δυναμικότητας μεγαλύτερης των 10 δις. κ.μ./έτος, έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να συμβάλουν στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας (η  εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου για το 2013 ήταν 3,675 κ.μ.) και ότι δεν εξυπηρετούν απλώς προσωρινές και ευμετάβλητες στρατηγικές ισορροπίες και μεγάλα προσωρινά ή μόνιμα επιχειρηματικά συμφέροντα,

  •             ότι οι επενδύσεις που θα μετατρέψουν την περιοχή σε ενεργειακό κόμβο θα δώσουν δυνατότητα πρόσβασης για τους πολίτες και τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής μας σε φθηνή και προσιτή  ενέργεια,

  •             ότι η ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος θα εξασφαλιστεί σε υψηλότατα επίπεδα,

   

  και επειδή επιπλέον,

  •             το έλλειμμα διαλόγου εκ μέρους αρμόδιου Υπουργείου και της ΔΕΠΑ με την τοπική κοινωνία για ένα σημαντικότατο ζήτημα  που την αφορά,

  •             η έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και κατεύθυνσης για την περιοχή,

  έχουν τοποθετήσει δικαιολογημένα την τοπική κοινωνία απέναντι στο εξαγγελθέν και σχεδιαζόμενο έργο, που αλλάζει τον μέχρι σήμερα χωροταξικά θεσμοθετημένο χαρακτήρα της περιοχής,

  Το ΤΕΕ-ΑΜ για λόγους αρχών και ουσίας στη βάση των ανωτέρω αναφερθέντων λόγων  συντάσσεται με την κινηματική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας κατά της  σχεδιαζόμενης εγκατάστασης του έργου ‘’Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού  Αερίου LNG Αιγαίου’’.

  Παράλληλα διατηρεί ενεργοποιημένη και σε πλήρη ετοιμότητα την έμπειρη επιστημονική Ομάδα Εργασίας που έχει συστήσει αρχικά και έχει συμπληρώσει στη συνέχεια με επιπλέον στελέχη, προκειμένου να μπορεί να τοποθετηθεί, με την επιστημονική και τεχνική επάρκεια που αρμόζει στον τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, σε κάθε θέμα που αφορά το έργο, όπως απαιτηθεί.

   

   


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.