Χρονόμετρο

  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΤΟ ΚΑΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  «Εμοί δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου μου». Η ανθρωπότητα είθισται να καυχιέται για τα ποικίλα επιτεύγματά της, τις ανακαλύψεις, τις κατακτήσεις και ο,τι άλλο επιτυγχάνει ο «παντοδύναμος» άνθρωπος. Η πλειοψηφία του κόσμου αρέσκεται να προβάλλει τα πλούτη της, τα πτυχία, την κοινωνική της θέση, τα χαρίσματα που διαθέτει, τα ρεκόρ που καταρρίπτει κ.α. Άραγε, όλα αυτά τα επίγεια και φθαρτά, τα πρόσκαιρα και μάταια είναι άξια καυχήσεως;

  Στις καυχήσεις του κόσμου, ο Απόστολος Παύλος, στην προς Γαλάτας επιστολή, αντιπαρατάσσει την καύχηση του σταυρού του Χριστού: «Εμοὶ δε μη γένοιτο καυχάσθαι ει μη εν τω σταυρώ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δὶ’ ου εμοὶ κόσμος εσταύρωται καγώ τω κόσμω». Ο Απόστολος του Χριστού απεύχεται να καυχηθεί για κάτι άλλο εκτός απ’ τον σταυρό του Κυρίου μας και ταυτόχρονα εκφράζει παράκληση προς το Θεό για να τον ενισχύει, ώστε πάντοτε να καυχιέται μόνο για το σταυρό.

  Τί ακριβώς είναι το καύχημα του σταυρού; Την απάντηση δίνει ο ιερός Χρυσόστομος: ” Ότι ο Χριστὸς δὶ’ εμὲ μορφὴν ανέλαβε δούλου και έπαθεν άπερ έπαθε δὶ’  εμὲ τον δούλον, τον εχθρὸν, τον αγνώμονα, αλλ’ ούτω με ηγάπησεν ως και εαυτὸν εκδούναι» . Δηλαδή : « Ότι ο Χριστός για μένα πήρε μορφή δούλου και έπαθε αυτά που έπαθε για μένα το δούλο, τον εχθρό, τον αχάριστο. Όμως με αγάπησε τόσο ώστε παρέδωσε τον εαυτό του και σε θάνατο σταυρικό».

  Το καύχημα επομένως του σταυρού είναι η καύχησή μας για την αγάπη του Χριστού, για την αιώνια κοινωνία αγάπης που Αυτός εγκαινίασε μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και την οποία επικύρωσε με τον σταυρικό του θάνατο. Στο πανάγιο ξύλο του σταυρού συνοψίζεται το λυτρωτικό έργο του Κυρίου μας, η ενανθρώπηση, η θυσία, η σωτηρία. Στον σταυρό στηρίζονται όλες οι ελπίδες μας και απ’ αυτόν πηγάζουν όλες οι χαρές μας.

  Ο σταυρός είναι η «ωραιότης» της Εκκλησίας. Χωρίς τον σταυρό δεν υπάρχει ούτε Εκκλησία ούτε χριστιανισμός. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει και χριστιανική ζωή χωρίς τον σταυρό. Για να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό και να μετάσχουμε στη ζωή του απαιτείται να σηκώσουμε τον σταυρό μας και να ενστερνιστούμε την κακοπάθεια της σταυρωμένης ζωής. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, όταν ζητούσε να τον ακολουθήσουν όσοι θα ήθελαν, αρνούμενοι τον εαυτό τους και σηκώνοντας τον σταυρό τους (Ματθ. 16,24).

  Ο Απόστολος Παύλος,  προβάλλοντας την καύχηση του σταυρού, τη συνδέει με τη νέκρωση του κόσμου για τον χριστιανό και του χριστιανού για τον κόσμο. Και τα δυο μαζί συνιστούν τον αγώνα της χριστιανικής ζωής, την άρση του σταυρού και τα παθήματά του (Α’ Πέτρ. 4,13).

  Για τον χριστιανό πρέπει να πεθάνει ο κόσμος. Το φρόνημα του κόσμου, η απατηλή λάμψη του, τα θέλγητρά του, με τα οποία πολλές φορές μας σαγηνεύει. Ταυτόχρονα οφείλει και ο ίδιος να σταυρωθεί για τον κόσμο, να νεκρώσει δηλαδή τις εμπαθείς κινήσεις της ψυχής και να απαρνηθεί «τας κοσμικάς επιθυμίας» (Τιτ. 2,12), «οι του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις» (Γαλ. 5,24).

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

  Κατηγορία: Slider, Ανακοινώσεις, Χρήσιμα

  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Οι άνθρωποι της ζωντανής πίστης.

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Κατά  τα πρώτα έτη της διαδόσεως του Χριστιανισμού, δημιουργήθηκε ζήτημα εάν ήταν ανάγκη να τηρούνται από τους Χριστιανούς οι τελετουργικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Το σπουδαίο αυτό θέμα λύθηκε από την Αποστολική Σύνοδο, στην οποία οι άγιοι Απόστολοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι  η  σωτηρία του ανθρώπου δεν προέρχεται από την τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά από την πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και από την συμμόρφωση προς όσα η Εκκλησία διδάσκει και νουθετεί. Για το ζήτημα αυτό ο απόστολος Παύλος γράφει επιστολή προς τους Χριστιανούς της Γαλατίας, και μεταξύ των άλλων τους λέει τα εξής:

  Εμείς οι Απόστολοι, παρόλο που εφαρμόζαμε τον Μωσαϊκό νόμο και συμμορφωνόμαστε προς αυτόν, πεισθήκαμε από τα πράγματα ότι και όλα όσα ο νόμος εκείνος διέταζε, εάν πράξει ο άνθρωπος, πράγμα αδύνατον, δεν είναι δυνατόν να σωθεί και να βρει έλεος ενώπιον του Θεού. Τότε μόνο σώζεται ο άνθρωπος, όταν πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Για τον λόγο αυτό κι εμείς οι οποίοι είμαστε εκ γενετής Ιουδαίοι πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και τηρούμε όσα Αυτός δίδαξε και νομοθέτησε.  Εγώ σας κήρυξα και σας δίδαξα ότι μόνο η  πίστη στον Χριστό μας σώζει, και αυτή είναι η αλήθεια. Πως τώρα να ξεχάσω αυτά που σας δίδαξα και να σας πω πάλι ότι πρέπει να τηρείτε τον Μωσαϊκό νόμο; Όχι  αυτό δεν είναι σωστό και δεν μπορώ εγώ να το κάνω. Εφόσον πίστεψα στον Ιησού Χριστό, έχω πεθάνει ως προς τον Μωσαϊκό νόμο, για να ζήσω προς δόξα Θεού. Έπαψα να είμαι κάτω από την εξουσία του κατηργημένου νόμου.

  Τα όσα προεικόνιζε ο Μωσαϊκός νόμος εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με το άγιο Βάπτισμα έχω σταυρωθεί και έχω πεθάνει μαζί με τον Χριστό.  Δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός δηλαδή άνθρωπος που φέρει την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Τη ζωή που τώρα ζω, από τότε που έχω πιστέψει στον Χριστό, τη ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη στον Υιό του Θεού, τον Κύριο Ιησού, ο οποίος με αγάπησε και σταυρώθηκε και πέθανε για τη σωτηρία μου.

  Αυτό που διδάσκει ο απόστολος Παύλος με τη σημερινή περικοπή πρέπει κι εμείς να προσέξουμε πολύ. Για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει να πιστέψει με όλη του την ψυχή στον Ιησού Χριστό, να εφαρμόζει και όλα όσα ο Κύριος έχει ορίσει και η αγία Του Εκκλησία έχει κανονίσει. Θα εκκλησιάζεται λοιπόν ο πιστός τακτικά. Θα νηστεύει και θα εφαρμόζει δικαιοσύνη στα έργα του. Θα εξομολογείται τις αμαρτίες του στον πνευματικό, για να παίρνει τη συγχώρηση από τον Θεό. Θα κοινωνεί τα Άχραντα Μυστήρια. Θα εκτελεί έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Αυτά τα καλά έργα μαζί με τη θερμή κα φωτισμένη πίστη είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας.

  Ας παρακαλούμε κι εμείς τον Κύριο να μας αξιώνει να είμαστε οι άνθρωποι της ζωντανής πίστεως και των καλών έργων.

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

  Κατηγορία: Slider, Ανακοινώσεις

  ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας και Σαμοθράκης

  Δημοσιεύτηκε στις 1

  Προς:

  Δήμαρχο Καβάλας κυρία Δήμητρα Τσανάκα

  Δήμαρχο Θάσου Κων. Χατζηεμμανουήλ

  Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κύριο Κών. Μαρκόπουλο Πρόεδρο ΚΤΕΛ Καβάλας Παν. Τσεντεμεΐδη Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Βασ. Λεμονίδη

   

   

  Καλησπέρα σας, πήρα το θάρρος να σας στείλω δημόσια αυτήν την επιστολή, πιστεύοντας ότι θα βρει ανταπόκριση.

  Αναμφίβολα η Θάσος είναι ένα πολύ όμορφο νησί και το διαμάντι της Καβάλας. Η Σαμοθράκη όμως είναι το διαμάντι της Περιφέρειας μας, του Θρακικού Πελάγους, της Βορείου Ελλάδος γενικότερα και θα τολμήσω να πω και ολόκληρης της Ελλάδας.

  Επισκέπτομαι την Σαμοθράκη εδώ και 27 χρόνια, πρώτη φορά την επισκέφτηκα ως φοιτητής 20 ετών, έμεινα καταγοητευμένος από την άγρια φυσική της ομορφιά. Από τότε, τα καλοκαίρια της φοιτητικής μου ζωής τα περνούσαμε με φίλους εκεί. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, όποτε έβρισκα χρόνο, έμπαινα στο καράβι από Καβάλα και πήγαινα. Τότε υπήρχε τακτική συγκοινωνία. Πήγαινα τουλάχιστον 3-4 φορές τον χρόνο. Εκεί γνώρισα και την μετέπειτα Αθηναία σύζυγο μου. Παντρευτήκαμε, μήνα του μέλιτος περάσαμε στην αγαπημένη μας Σαμοθράκη. Οπότε κουραζόμασταν από το άγχος της πόλης, το αγχολυτικό μας ήταν η Σαμοθράκη και μετά, όταν αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδάκι. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια, τα χρόνια που η Ελλάδα μπήκε υπό την κηδεμονία των ξένων δανειστών – δυνατών, τα χρόνια της νέας κατοχής και των μνημονίων. Παράλληλα κόπηκε το δρομολόγιο Καβάλα – Σαμοθράκη. Μεγάλωσε και η οικογένεια μας. Με όλα αυτά οι επισκέψεις μας στο νησί μειώθηκαν δραματικά. Μία φορά τον χρόνο για 3-4 μέρες κι αυτό όχι στάνταρ. Πηγαίνουμε οδικώς στην Αλεξανδρούπολη, αφήνουμε εκεί το αμάξι (με κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό), γιατί με καύσιμα και διόδια δεν συμφέρει να πληρώσουμε και 60-70€ για να το περάσουμε απέναντι. Σαν εμένα είναι και πάρα πολλοί άλλοι και γνωστοί μου και άλλοι Καβαλιώτες και Δραμινοί ακόμη και Θεσσαλονικείς.

  Για να μην σας κουράζω άλλο, μπαίνω στο κυρίως θέμα της επιστολής μου.

  Από την πολύ αγάπη μου για την Σαμοθράκη κρατάω επαφές όλο τον χρόνο με φίλους και γνωστούς από εκεί αλλά και διαβάζοντας τα τοπικά νέα από 2 σαμοθρακίτικα blogs. Φέτος λοιπόν μετά από 8-9 χρόνια απουσίας επαναδραστηριοποιήθηκε η γραμμή του Λαυρίου, δυστυχώς όμως χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ή Καβάλα όπως τότε (Καβάλα – Σαμοθράκη – Λήμνος – Λαύριο – Λήμνος – Σαμοθράκη – Καβάλα). Τώρα αντί της Καβάλας είναι η Αλεξανδρούπολη. Γιατί χάθηκε η γραμμή; Μήπως δεν την διεκδίκησε η Καβάλα; Γιατί να μην την διεκδικήσει; Πάει αυτό. Σήμερα και χθες ξεκίνησαν δυο ταχύπλοα στην τοπική γραμμή, ένα από την υπάρχουσα εταιρεία SAOS FERRIES και ένα από μία νεοσύστατη εταιρείσ την CS FERRIES. Δυο ταχύπλοα συν το συμβατικό συν ένα ακόμη συμβατικό της SAOS που αναμένεται, είναι πολλά για να εξυπηρετούν αποκλειστικά την γραμμή Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη συν ένα δρομολόγιο Λαυρίου. Μήπως οι φορείς έστω και τώρα πρέπει να ζητήσουν σύνδεση Καβάλας – Σαμοθράκης, ας είναι και με ταχύπλοο. Για αυτό ανέφερα και το ΚΤΕΛ. Ακόμη θα μπορούσα να δεχτώ και εγώ και πολλοί άλλοι η σύνδεση να ήταν Θάσου – Σαμοθράκης. Βέβαια καλό θα ήταν να γίνονταν μία σύνδεση με την καινούργια εταιρεία για να την στηρίξουμε κιόλας.

   

  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, ευελπιστώ σε θετικά αποτελέσματα και τον Σεπτέμβριο που έχω λίγες μέρες άδεια να μπορέσω να επισκεφτώ το αγαπημένο και πανέμορφο νησί της Σαμοθράκης από Καβάλα ή έστω από Θάσο.

  Αντώνης Αντωνιάδης

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Ειδήσεις, Χρήσιμα

  ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ: Οι θλίψεις στη ζωή μας.

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Πριν ο άνθρωπος αμαρτήσει, ήταν γεμάτος χαρά και αγαλλίαση. Μετά όμως που αμάρτησε  και διώχτηκε από τον παράδεισο η ζωή του ζυμώθηκε με πόνο, θλίψη και δάκρυα. Ο άνθρωπος πονάει απ’ την πρώτη μέρα της γεννήσεώς του. Γεννιέται και κλαίει. Το κλάμα αυτό είναι το προμήνυμα των θλίψεων όλης της ζωής του. Ποικίλες είναι οι αιτίες του κλάματος και κατ’ επέκταση των δακρύων. Ο ένας κλαίει γιατί σε μια στιγμή έχασε όλη την περιουσία, που είχε αποκτήσει με κόπο και ιδρώτα, άλλος γιατί αναγκάστηκε να φύγει και να ξενιτευτεί, άλλος γιατί ο θάνατος του πήρε τον άνθρωπο που αγαπούσε, άλλος γιατί πάσχει από ανίατη αρρώστια. Άλλος γιατί ο ή η σύζυγός του/της την ή τον απάτησε. Άλλος γιατί από συκοφαντία τον έβαλαν φυλακή. Άλλος γιατί τα παιδιά του τον ποτίζουν φαρμάκι κ.ο.κ. Τέλος δεν υπάρχει. Όλοι μας θλιβόμαστε. Ο ένας σήμερα, ο άλλος αύριο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη δοκιμάσει θλίψη. Άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο. Ο δε Χριστός είχε προειδοποιήσει τους μαθητές Του, ότι στον κόσμο αυτό θα δοκιμάσουν θλίψεις. Όχι όμως μόνο γενικές θλίψεις που δοκιμάζουν όλοι, αλλά και ειδικές θλίψεις, που προέρχονται από την έχθρα των ανθρώπων που δεν πιστεύουν σ’ Αυτόν.

  Και έτσι έγινε. Οι Απόστολοι ύστερα από την Πεντηκοστή, όταν άρχισαν να περιοδεύουν και να κηρύττουν, συνάντησαν εμπόδια πολλά. Ο σατανάς ξεσήκωσε τους ανθρώπους εναντίον τους. Δέχτηκαν περιφρονήσεις, ειρωνείες, ύβρεις, διαβολές, συκοφαντίες ραπίσματα, ξυλοδαρμούς, δίκες, και καταδίκες, φυλακίσεις, διάφορα είδη βασανιστηρίων και τέλος το μαρτυρικό θάνατο. Αυτή ήταν η ζωή τους, για την αγάπη που είχαν στο Χριστό.

  Και τίθεται το ερώτημα, πώς είδαν και πώς αντιμετώπισαν οι απόστολοι αυτές τις θλίψεις; Τις αντιμετώπισαν με ηρωικό φρόνημα. Ενώ οι ειδωλολάτρες της εποχής τους έχαναν την ψυχραιμία τους και απελπίζονταν οι Απόστολοι όσο περισσότερο θλίβονταν, τόσο περισσότερο χαίρονταν. Και χαίρονταν διότι αξιώθηκαν να ατιμασθούν και να θλιβούν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Θα διαβάσουμε πολλές θλίψεις και βάσανα που πέρασαν οι Απόστολοι αν ανοίξουμε τις Πράξεις των Αποστόλων. Αισθάνονταν οι Απόστολοι τη χαρά και την αγαλλίαση εκείνη που υποσχέθηκε σ’ εκείνους, ο Κύριος, που πάσχουν για το Ευαγγέλιο «Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρό ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς».

  Να γνωρίζουμε, ότι η Χριστιανική πίστη ρίχνει φως στις θλίψεις. Ο άνθρωπος που πιστεύει στο Χριστό, βλέπει τις θλίψεις που δοκιμάζει, ως ένα είδος δοκιμαστηρίου της πίστεως. Όπως δηλαδή το χρυσάφι που βγάζουν οι άνθρωποι απ’ τη γη, δεν είναι καθαρό αλλά ανακατεμένο με ευτελείς ύλες και όταν ρίχνεται στο καμίνι σε μεγάλη θερμοκρασία, καθαρίζεται τελείως απ’ αυτά τα ευτελή μέταλλα, έτσι και ο άνθρωπος όταν γεννιέται κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα και προσθέτει και τις δικές του προσωπικές αμαρτίες και γίνεται περισσότερο αμαρτωλός και ακάθαρτος και γι’ αυτό έχει ανάγκη καθαρισμού. Μέσον λοιπόν καθαρισμού είναι οι θλίψεις. Αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή, χωρίς να γογγύζουμε, να νευριάζουμε, να βρίζουμε ή να βλαστημούμε. Γιατί μία μέρα θα τελειώσουν οι θλίψεις και θα διαδεχθούμε την αιώνια και μακάρια ζωή.

  ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ.Ν.Θ.

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Χρήσιμα

  ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΗΛΙΔΑ ΙΙ ΓΙΑ ΘΑΣΟ

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Σας ενημερώνουμε ότι τα δρομολόγια του υδροπτέρυγου ΗΛΙΔΑ ΙΙ για Θάσσο Σαββατο 27/8 και Κυριακή 28/8 θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

   

  Με εκτίμηση,

  Λ.Ν. Μηλιάδου.

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Ειδήσεις, Χρήσιμα

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕ ΤΕΙ & ΑΕΙ

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  1ο ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  5 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2013

  6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 10% 2012

  6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 90% 2014

  1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014

  2ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014

  4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2014

  4ο  ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2012

  4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2013

  ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 90%  2014

  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 10% 2012

  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 10% 2013

  ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ 90%  2014

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ 10% 2013

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ 90% 2014

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 10% 2012

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 10% 2013

  ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 90% 2014

  ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 10% 2012

  ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 90% 2014

  ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 10% 2012

  ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 90% 2014

  ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 10% 2012

  ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 10% 2013

  ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 90% 2014

  ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2012

  ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 90% 2014

  ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 90% 2014

  ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2012

  ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 10% 2013

  ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 90% 2014

  ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Χρήσιμα

  Για άνεργους – από την ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ – Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον τουρισμό

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ), στο πλαίσιο του έργου «Integrating the Greek – Bulgarian Tourism Product (IG-BTP)» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» θα πραγματοποιήσει μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με αξιόλογους εισηγητές για στελέχη και υπαλλήλους που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού. Συγκεκριμένα τα σεμινάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων θα έχουν πρακτική εφαρμογή, έχουν ως εξής:

   

  Α/Α        ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ      ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

  1              Α’ Βοήθειες – Ναυαγοσωστική

  Εισηγητής: Μπουφινάς Στέλιος Επαγγελματίας Ναυαγοσώστης               13/12/2013

  16:00 – 20:30

  2              Καρδιοαναπνευστική ανάνηψη

  Εισηγητές: Ε.Κ.Α.Β

  Παρέχεται πιστοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (E.R.C.).               18/12/2013

  16:00 – 20:30

  3              Η τέχνη του σερβιρίσματος

  Εισηγητής: Κοντογιαννίδης Γιώργος, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Le Chalet, Ξάνθη.      19/12/2013

  16:00 – 20:30

  4              Ιστορία της περιοχής της Καβάλας

  Δαδάκη Σταυρούλα, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλας     17/12/2013

  16:00 – 20:30

  5              Η τέχνη των κοκτέιλ

  Εισηγητής: Γιέχος Τάσος, Head Bartender / Mixologist

  Batis Multiplex Kavala, World Class Finalist 2012 Greece 16/12/2013

  12:30-17:00

  6              Υγεία και ασφάλεια στις τουριστικές επιχειρήσεις

  Εισηγητής: Δρ. Γεωργάκης Μιχαήλ, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Ασφαλείας / Σύμβουλος Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΥΑΕ.    11/12/2013

  16:00 – 20:30

  7              Προώθηση των τουριστικών προορισμών

  Εισηγήτρια: Δρ. Μαριάννα Σιγάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου               20/12/13

  16:00 – 20:30

  8              Προώθηση των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου

  Εισηγήτρια: Δρ. Μαριάννα Σιγάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου               21/12/13

  09:00 – 13:30

   

  Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια και στο τέλος θα δοθούν σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής.

   

  Πληροφορίες:   

  Υψηλάντη Βασιλική, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας, Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Τηλ. Επικοινωνίας +30 2510831388 (Εσωτερικό 2) & +306937377401, email: [email protected] 

   

  Γεώργιος Θερίου, Υπεύθυνος Διοργάνωσης και Υλοποίησης Σεμιναρίων Εκπαίδευσης, Τηλ. Επικοινωνίας +306938138771, email: [email protected]

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Χρήσιμα

  Αιτήσεις για ανάθεση εργασιών από την ΠΝΟΗ

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  O Σύλλογος για το παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ»  ανακοινώνει την ανάθεση εργασιών για τις ανάγκες της Πράξης: «Τοπική δράση (ΤΟΠ/ΕΚΟ) για την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας αυτών στον δυναμικό κλάδο της «πράσινης» οικονομίας στον Νομό Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»,  ως εξής:

   

  1.            1 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ‘Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) σε 6 ωφελούμενους, για 64 ανθρωποώρες, με τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), με συνολικό ποσό 1.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 64 ανθρωποώρες x 25,00€/ανθρωποώρα).

  2.            2 θέσεις ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ‘Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) σε 6 ωφελούμενους, για 60 ανθρωποώρες, με τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), με συνολικό ποσό 1.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 60 ανθρωποώρες x 25,00€/ανθρωποώρα).

   

  Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τα καθήκοντά τους, την κα. Ψυρούκη Ελένη στο τηλέφωνο 2510232211

   

  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν

  1.            αίτηση,

  2.            φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

  3.            βιογραφικό σημείωμα με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα

  από την Τρίτη 109/12/2013 μέχρι και την Δευτέρα 9/12/2013, στα γραφεία του Συλλόγου για το παιδί και την Οικογένεια» «ΠΝΟΗ»

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Χρήσιμα

  ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ _ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Η ιστοσελίδα xronometro.com είναι ένας ενημερωτικού χαρακτήρα ιστότοπος που καλύπτει κατά κύριο λόγο την επικαιρότητα στην Π.Ε. Καβάλας και της Περιφέρειας ΑΜΘ. Για την οικονομική στήριξη του εγχειρήματος έχουν καθοριστεί συνδρομές ως εξής:

  Ιδιώτες 120 ευρώ το χρόνο.

  Δημόσιο και Α.Ε. 600 ευρώ το χρόνο.

  Επίσης δεχόμαστε και χορηγίες εταιριών των οποίων το λογότυπο και τα υπόλοιπα στοιχεία της ταυτότητας τους θα καταχωρούνται σε ειδικά προσδιορισμένο χώρο.

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Χρήσιμα

  Τηλεφωνικές γραμμές S.O.S.

  Δημοσιεύτηκε στις 0

   

  Γραμμή επικοινωνίας για την κατάθλιψη: 2106515600

  Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας: 197

  Συμβουλευτικός σταθμός για αλκοολικούς: 2103304177-8

  Ανοιχτή γραμμή για αλκοολικούς: 2103617089

  Ανώνυμοι αλκοολικοί: 2105220416,2104224142

  Βοήθεια σε παιδιά αλκοολικών: 2105239161

  Συνήγορος του παιδιού: 2107289703

  «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 2103306170-9

  Ανώνυμοι ναρκομανείς: 2103474777

  Ανώνυμοι υπερφάγοι: 2103462800

  Γραμμή SOS για την άνοια: 2103303678

  Ψυχοκοινωνική βοήθεια παιδιού-εφήβου: 801-801-1177

  Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης της ΙΘΑΚΗΣ: 2310515150

  Γραμμή για εξάρτηση από τυχερά παιχνίδια: 800111-0401

  Γραμμή SOS Αιγινητείου: 2107222333

  Γραμμή ελπίδας της Αντικαρκινικής Εταιρίας: 2103802800

  Γραμμή βοήθειας για θέματα AIDS: 2107222222

  Γραμμή «Δίπλα σου» για κακοποίηση στην οικογένεια: 80011888881

  Κέντρα υποδοχής κακοποιημένων γυναικών: 2104112091

  Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών: 2105244657

  Δίκτυο καταπολέμησης βίας κατά των γυναικών: 2103828126

  Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»: 2108253253

  Γραμμή για εφήβους: 116111

  Γραμμή για γονείς εφήβων: 8018011177

  Γραμμή οικογενειακής-συμβουλευτικής θεραπείας: 2105234737

  Γραμμή εφήβων και νέων: 2103638833

  Ψυχολογική υποστήριξη για άτομα που πάσχουν από καρκίνο: 1069

  Κατηγορία: Ανακοινώσεις, Χρήσιμα