Χρονόμετρο

  ΑΜΦΙΠΟΛΗ: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα επανυποβάλει άμεσα το αίτημα χρηματοδότησης του έργου

  Δημοσιεύτηκε στις

  Του χρόνου οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά, εφόσον δεν ανακύψει άλλο πρόβλημα

   

   

   

  «Το πρόγραμμα στερέωσης, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη Σερρών, είναι ένα πολυδιάστατο έργο με σύνθετα τεχνικά δεδομένα, που αναδείχθηκαν κατά την ανασκαφή του στο πρόσφατο παρελθόν» αναφέρει ως εισαγωγή του ΥΠΠΟΑ στην ανακοίνωσή του με την οποία κάνει γνωστό ότι δεν εγκαταλείπει το έργο της συντήρησης και ανάδειξης του μνημείο στον Τύμβο Καστά, αλλά θα επανέλθει σύντομα με τις αναγκαίες βελτιώσεις. Είναι προφανές ότι μετά την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε για τον πρόχειρο τρόπο που συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν οι μελέτες, η αρμόδια για το θέμα αν. γεν. γραμμ. Μαρία Βλαζάκη, ουσιαστικά «τρέχει» να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα. Γιατί το σημαντικό είναι ότι χάνεται για φέτος η ελπίδα να γίνει οποιοδήποτε έργο στο μνημείο και τα πάντα μετατίθενται για το μέλλον. Αν όλα πάνε καλά οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2018 δηλαδή σχεδόν 4 χρόνια μετά το πέρας των εργασιών της ανασκαφής!!! Αν αυτός ήταν ο στόχος της κ. Βλαζάκη, δηλαδή η κωλυσιεργία, τα πήγε πολύ καλά.

   

  Η σχετική ανακοίνωση συνεχίζει επισημαίνοντας ότι «Το ΥΠΠΟΑ υπέβαλε το σχετικό τεχνικό δελτίο με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Κατα τη διενέργεια της αξιολόγησης οι Περιφέρειες, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα ΕΣΠΑ, έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, που είναι και η συνήθης πρακτική. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέλεξε την απευθείας απόρριψη όχι μόνο του τεχνικού δελτίου της Αμφίπολης αλλά και των υπόλοιπων προτάσεων του ΥΠΠΟΑ για σημαντικά έργα στην Κεντρική Μακεδονία, παρά την μέχρι τώρα ευδόκιμη και γόνιμη συνεργασία της με το ΥΠΠΟΑ.

   

  Η διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον επέιγοντα χαρακτήρα του έργου της Αμφίπολης, θα επανυποβάλει άμεσα το αίτημα χρηματοδότησής του, δεδομένου του ότι η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένει ανοικτή μέχρι το τέλος του έτους.

   

  Για τον λόγο αυτόν προγραμματίστηκε ήδη συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, του αμόδιου Διευθυντή Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ και των στελεχών της αρμόδιας για το ΕΣΠΑ Επιτελικής Δομής (ΕΔΕΠΟΛ) του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και να δρομολογηθεί η κατάθεση όσων συμπληρωματικών στοιχείων τελικά απαιτηθούν. Τα στελέχη της ΕΔΕΠΟΛ και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ έχουν αποδεδειγμένη υψηλή κατάρτιση και τεχνογνωσία στον τομέα αυτόν καθώς έχουν ήδη διαχειριστεί με επιτυχία πολύ σημαντικά έργα, και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη του έργου της Αμφίπολης σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να καλυφθεί η καθυστέρηση που δημιουργήθηκε.

   

  Το προτεινόμενο πρόγραμμα για τον Τύμβο Καστά περιλαμβάνει στην πρώτη φάση του: Χωματουργικές εργασίες για την εξασφάλιση των πρανών του τύμβου, του ταφικού μνημείου, του περιβόλου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. Διευθέτηση απορροής ομβρίων υδάτων, μεσοπρόθεσμες εργασίες υλοποίησης ανασχεδιασμού της στερεωτικής διάταξης του Ταφικού Μνημείου και εξασφάλισης ευστάθειας. Στην δεύτερη φάση υλοποίησής του, περιλαμβάνει: Έργο οριστικής εξασφάλισης Ταφικού Μνημείου (πασσάλους, νάρθηκα διαμόρφωσης εδαφών). Στερέωση, αποκατάσταση και αναστήλωση του Ταφικού Μνημείου και αναστήλωση μεγάλου τμήματος του Περιβόλου με χρήση του αυθεντικού μαρμάρινου υλικού του. Κατασκευή κελύφους προστασίας για τον Χώρο 1 του Ταφικού Μνημείου, έργο ανάδειξης και εξασφάλιση επισκεψιμότητας του Μνημείου, έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Μνημείου».​


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.