Χρονόμετρο
    ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΥΣΙΜΑ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ 25 Σεπτεμβρίου, 2013 - Σεβασμός στον πελάτη με τα ενισχυμένα και ποιοτικά καύσιμα της ΕΚΟ ΕΚΟ - Πετρέλαιο Θέρμανσης - Πρατήριο Υγρών Καυσίμων - Πλυντήριο Λιπαντήριο   Διεύθυνση: Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού (έναντι Τεχνικού Λυκείου) Κιν.:6970 392411, 6948874301 Τηλ.:2510 220303 Περισσότερα