Χρονόμετρο
    Η πόλη λιμάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1391 – 1912) Πολεοδομική και ιστορική διερεύνηση Αιμιλίας Στεφανίδου 12 Σεπτεμβρίου, 2013 - Η κ. Αιμιλία Στεφανίδου αναφέρεται βέβαια στην καταστροφή και στην κατεδάφιση της χριστώνυμης πόλης «εκ βάθρων» το 1391, αλλ’ αναρωτιέται αν ήταν οριστική ή πρόσκαιρη, ολοκληρωτική ή μερική. Αμφιβάλλει για την διατυπωμένη άποψη ότι η πόλη ήταν έρημη και απροστάτευτη έως το 1520 – 1530 και σχολιάζει τις πληροφορίες που οδήγησαν σ’ αυτή την άποψη… Περισσότερα