Χρονόμετρο

  Αιτήσεις για ανάθεση εργασιών από την ΠΝΟΗ

  Δημοσιεύτηκε στις

  O Σύλλογος για το παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ»  ανακοινώνει την ανάθεση εργασιών για τις ανάγκες της Πράξης: «Τοπική δράση (ΤΟΠ/ΕΚΟ) για την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσα από την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας αυτών στον δυναμικό κλάδο της «πράσινης» οικονομίας στον Νομό Καβάλας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»,  ως εξής:

   

  1.            1 θέση ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ‘Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) σε 6 ωφελούμενους, για 64 ανθρωποώρες, με τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), με συνολικό ποσό 1.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 64 ανθρωποώρες x 25,00€/ανθρωποώρα).

  2.            2 θέσεις ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ‘Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, για την Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ΣΥΥ) σε 6 ωφελούμενους, για 60 ανθρωποώρες, με τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου (ο ανάδοχος για την πληρωμή του θα πρέπει να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών), με συνολικό ποσό 1.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 60 ανθρωποώρες x 25,00€/ανθρωποώρα).

   

  Οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τα καθήκοντά τους, την κα. Ψυρούκη Ελένη στο τηλέφωνο 2510232211

   

  Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν

  1.            αίτηση,

  2.            φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

  3.            βιογραφικό σημείωμα με όλα τα αποδεικτικά έγγραφα

  από την Τρίτη 109/12/2013 μέχρι και την Δευτέρα 9/12/2013, στα γραφεία του Συλλόγου για το παιδί και την Οικογένεια» «ΠΝΟΗ»


  Δημοσιεύτηκε στις 0

  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.